Arkiverade synpunkter

  • Inkommen
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2021-10-25
  • Lagad gatlykta i Knislinge
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2021-10-18
  • Handläggning av boendestöd
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-10-21
  • Utebliven information på kommunens hemsida som annars finns att läsa i tidningen
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-10-19
  • Upprensning i området vid gång- och cykelväg utmed Osbyvägen
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2021-10-18
  • Minska sockerintag för skolans elever
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-09-28
  • Registrering av ärenden gällande diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-09-28
  • Framtida användning av Åstringagården
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-09-29
  • Återplantering på Vegagatan i Broby
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2021-10-08
  • Kontroll av felparkerade fordon
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-10-12
  • Fler och förnyade lekplatser i Broby
  • Förslag
  • Läs mer