Arkiverade synpunkter

  • Inkommen
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2022-03-17
  • Ägare till cyklar eftersöks
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-03-18
  • LIS-område i Immeln
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-03-08
  • Hemtjänstproblematik
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-03-14
  • Skräp på rast- och grillplatser
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-03-14
  • Parkering vid äldreboende
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-03-09
  • Uppskattad hundrastgård i Knislinge
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2022-03-08
  • Kommunalbil blockerade för kommuninvånare
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-03-07
  • Efterfrågan om hundrastgård i Sibbhult
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-03-01
  • Efterfrågan av hundgård i kommunen
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-03-04
  • Bortforsling av bil från förskolans parkering
  • Klagomål
  • Läs mer