Arkiverade synpunkter

  • Inkommen
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2022-06-08
  • Missnöje över beskärning av träd på Smedjebackens förskola
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-06-08
  • Brister i trafiksäkerheten vid Mölleskolan/GUC i Sibbhult
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-05-31
  • Bristande kommunikation från verksamhet till anhörig
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-05-31
  • Klippning av gräs i kommunen
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-05-24
  • Avverkning av buskar i Glimåkra
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-05-24
  • Ovårdad häck skymmer sikten för trafik
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-05-19
  • Efterfrågan på hundrastgård i Östra Göinge kommun
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-05-16
  • Tydlig markering på cykelbana i Knislinge
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-05-13
  • Överförmyndarverksamheten i Höör
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-05-10
  • Snöröjning i vintras
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer