Arkiverade synpunkter

  • Inkommen
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2021-12-17
  • Hållplatsen för skolbussar i Hjärsås
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-23
  • Sammanslagning av förskolor
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-13
  • Blockerad trottoar på grund av snöröjning
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-09
  • Luciatåg i kommunens förskolor
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-07
  • Halt golv i Knislinge sporthall
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-06
  • Snöröjning som leder till blockering av bl.a. infarter, elskåp, brevlådor med mera
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-02
  • Hantering av snöröjning som försvårar tidningsleverans, sophämtning med mera
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-06
  • Västerled i Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-11-30
  • Oro för skador av objekt vid exploatering av mark för gatu- och bostadsbyggande i Knislinge
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-02
  • Svår framkomlighet vid Västerskolan på grund av snö
  • Klagomål
  • Läs mer