Arkiverade synpunkter

  • Besvarat
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2024-02-07
  • Defekt stolpe på farthinder vid Snapphaneskolan
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-02-07
  • Höga häckar i Gullringsområdet
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-10
  • Utebliven kontakt med anhörig
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-02-05
  • Trädgårdsavfall på kommunal mark
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-02-02
  • Saknad stolpe vid farthinder
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-02-01
  • Vandalisering av stolpar vid farthinder
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-31
  • Låst materialförråd i sporthall
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-02-01
  • Behov av att byta ut stolpe på farthinder vid Snapphaneskolan
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-31
  • Hur ska barnfamiljer lockas till att bosätta sig i kommunen
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2024-02-01
  • Rök och aska sprider sig från privatbostad vid eldning
  • Klagomål
  • Läs mer