Arkiverade synpunkter

  • Besvarat
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2023-12-15
  • Höga hastigheter på Köpmannagatan
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-12-14
  • Uppskattat luciafirande på Smedjebackens förskola
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2023-12-14
  • Titta bakåt och återgå till gamla prioriteringar
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-12-15
  • Spola bandyplan i Knislinge
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2023-12-14
  • Olika alternativ gällande Mölleskolan
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-12-13
  • Barns trygghet i kollektivt resande
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-12-14
  • Bra planering av snöröjning samt borttagande av "utsmyckning"
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2023-12-13
  • Politikers svar gällande Mölleskolan
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-12-13
  • Information på kommunens hemsida om möte gällande Mölleskolan
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-12-13
  • Tydligt svar på föregående synpunkt och fortsatt klarspråk gällande om Mölleskolan
  • Förslag
  • Läs mer