Arkiverade synpunkter

  • Inkommen
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2022-03-28
  • Oro för situationen på Göingeskolan
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-03-14
  • Rivning av hus med tillhörande skyddsrum
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-03-28
  • Låsbara skjul för cyklar till det nya kommunhuset
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-03-30
  • Missvisande vägmarkering i Broby och Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-03-28
  • Fråga gällande permanent boende i Broby
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-03-25
  • Otydlig information gällande feriearbete på kommunens hemsida
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-03-25
  • Lekplats i Broby
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-03-23
  • Höga hastigheter utanför skolor i Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-03-18
  • Åsikt gällande LIS-plan i Immeln
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-03-21
  • Lösa grenar längst gångbana till följd av röjning
  • Förslag
  • Läs mer