Arkiverade synpunkter

  • Inkommen
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2022-10-06
  • Gång/cykelbana till Preem i Knislinge
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-09-27
  • Uppskattade insatser från Östra Göinge kommun på Skåneleden
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2022-09-23
  • Bilar parkerade i kurva i Broby
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-09-23
  • Felvända skyltar utanför skola i Sibbhult m.m
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-09-20
  • Möjlighet att städa upp i ån vid lågvatten i Sibbhult
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-09-15
  • Trasiga redskap på lekplats i Sibbhult
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-09-20
  • Snabb och konkret info från rektor på Kviingeskolan
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2022-09-13
  • Misskött häck skymmer sikt för trafik i Broby
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-09-09
  • Skötsel av utemiljö i Sibbhult
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-09-05
  • Underhåll av å i Sibbhult
  • Klagomål
  • Läs mer