Arkiverade synpunkter

  • Inkommen
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2021-10-01
  • Parkeringsplatser, avspärrning och utegym i Immeln
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-09-27
  • Befintligt bygglov på ändringar i fasaden
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-09-27
  • Kundtjänsten i Östra Göinge kommun
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-09-27
  • Flyttade bord och bänkar vid Sjöhagens badplats
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-09-22
  • Återöppnandet av bastun i simhallen i Broby
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-09-27
  • Demenssjuksköterska i kommunen
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-09-27
  • Gatubelysning på gamla banvallen mellan Hanaskog och Broby
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-09-22
  • Sporthallen i Sibbhult
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-09-13
  • Bristande information till bonusfamiljer på den kommunala hemsidan
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-09-17
  • Ovårdade områden i anslutning till tomter, trottoarer och överhäng
  • Klagomål
  • Läs mer