Arkiverade synpunkter

  • Inkommen
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2022-05-13
  • Överförmyndarverksamheten i Höör
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-05-10
  • Snöröjning i vintras
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-05-10
  • Oväsen tidigt på morgonen i Broby
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-05-09
  • Kyrkans aktiviteter på Västanvid
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-05-03
  • Flytt av överförmyndare från Östra Göinges kommun till Höörs kommun
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-05-04
  • Busskort till yngre skolelever i kommunen
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-05-02
  • Kaffe och te till kommunanställda
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-05-02
  • Cykelväg till Tydinge
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-04-27
  • Gatstenar utspridda i närhet av lekplats
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-04-11
  • Beröm till kommunens fixartjänst
  • Beröm
  • Läs mer