Att undervisa på distans

Länk till skolahemma.se

På grund av det extraordinära läget så inrättade Skolverket Skola – hemma.
Den är ett stöd för skolor att hantera konsekvenser av Coronapandemin. Sidan upprätthålls
av RISE på uppdrag av Skolverket och i samverkan med SKR, Swedish Edtech Industry och UR.
Uppdateringar sker löpande.
Här finns en mängd tips för bl a lärare och rektor samt länkar till olika program.
Läs mer om distans- och fjärrundervisning hos Skolverket.
Det finns en del grundläggande praktiska tips rörande hemundervisning.


– Ta stöd av den vägledning som finns. Den är till för att skapa en tydlighet och likvärdighet för våra elever.
– Använd i första hand de digitala verktyg och tjänster ni använder i den ordinarie undervisningen. Det ger igenkänning och trygghet.
– Sätt fokus på elevernas lärmiljö: använd gärna de digitala möjligheterna som idag finns genom olika system och plattformar men tänk på att det ska fungera för alla elever hemundervisningen är riktad till.


Hittade du inte vad du sökte?