Busskort

Information om busskort för elever på gymnasiet och grundskolans årskurs 7-9

Skånetrafikens busskortsystem underlättar både för eleverna och den administrativa personalen på skolorna. Skolbiljetten, för åk 7 i grundskolan skickas hem till elevernas folkbokföringsadress inför skolstart. Elever som redan fått skolbiljett får sina kort automatiskt laddade inför skolstart (12 augusti 2020). Elever  åk 7-9 och elever på GUC som saknar skolbiljett kontaktar skolexpeditionen på sin skola. Elever på externa gymnasier som saknar skolbiljett kontaktar kundtjänst på kommunhuset i Broby.

Skolbiljetten gäller i hela Skåne, dygnet runt måndag-fredag, från den 12 augusti 2020 till den 18 juni 2021. Skolbiljetten gäller även under terminernas lov (ej sommarlov).

Skolbiljetten kommer inte att ha något terminsbevis bifogat men det krävs en underskrift av eleven på kortets baksida.
Är eleven över 18 år måste legitimation tas med vid resa, ifall det skulle uppstå en kontroll. Skolbiljetten är kopplad till elevens personnummer och det kan kontrolleras av Skånetrafikens personal.

Eleven kan åka kostnadsfritt till och ifrån skolan i fem dagar ifall något problem uppstår med skolbiljetten.
Borttappad skolbiljett kan ersättas till en kostnad på 30 kr.

Administration av skolbiljett för gymnasieelever (vid t ex borttappat kort)
Externa gymnasieelever som förlorat sitt kort och behöver köpa ett nytt gör detta i kundtjänst på kommunhuset i Broby, mellan kl. 08.00-16.30. Betala med swish på plats (30 kr).

 

 

Busskort för elever i grundskolan

Enligt ett politiskt beslut i kommunfullmäktige så erhåller alla elever i åk 7-9 och som är folkbokförda i kommunen ett busskort som gäller för resor i hela Skåne, dygnet runt måndag-fredag, från den 12 augusti 2020 till den 18 juni 2021. Skolbiljetten gäller även under terminernas lov (ej sommarlov).

För de elever som har behov av skolskjuts använder skolbiljetten och åker Skånetrafikens linjetrafik till skolan. För de elever som bor och inte kan åka med Skånetrafikens linjetrafik men på grund av avstånd enligt skolskjutsreglementet berättigar till skolskjuts från hemmet, läs mer här.

Skolbiljetten för grundskoleelever i åk 7 skickas till hemadressen inför skolstart. För elever som redan fått skolbiljett laddas kortet automatiskt. Skolbiljetten har inte något terminsbevis bifogat men det krävs en underskrift av eleven på kortets baksida.

Administration av skolbiljetten för grundskoleelever
Alla biljettärenden för elever som går på en grundskola i Östra Göinge kommun hanteras på Göingeskolan eller Snapphaneskolan.

Alla biljettärenden för elever som bor i kommunen men går på en grundskola i annan kommun hanteras av skolskjutssamordnare eller kundtjänst i kommunhuset.

Borttappad skolbiljett kan ersättas till en kostnad på 30 kr. Betalas med swish på skolan eller kundtjänst i kommunhuset.

 

Bussresor på helgen eller sommarlov

Du kan själv fylla på skolbiljetten med egna biljetter, t ex resor på helgen eller ”sommarbiljetten”. Du kan beställa dessa biljetter via Skånetrafikens app eller hos deras kundcenter, läs mer här.

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?