Busskort

Information om busskort för elever i årskurs 7-9 och på gymnasiet

Skånetrafiken inför ett nytt busskortsystem som underlättar både för eleverna och den administrativa personalen på skolorna. Busskorten kommer inte längre delas ut till eleverna inför skolstart utan skickas istället hem till elevernas folkbokföringsadress. Detta kommer ske mellan den 5 augusti och skolstart. Detta gäller både för elever i gymnasieskolan och för elever i årskurs 7-9.

Busskortet gäller i hela Skåne, dygnet runt måndag-fredag, från den 12 augusti 2019 till den 12 juni 2020. Busskorten gäller även under lov (ej sommarlov).

Det nya busskortet kommer inte att ha något terminsbevis bifogat men det krävs en underskrift av eleven på kortets baksida. Är eleven över 18 år måste legitimation tas med vid resa, ifall det skulle uppstå en kontroll. Kortet är kopplat till elevens personnummer och det kan kontrolleras av Skånetrafikens personal.

Borttappat busskort kan ersättas till en kostnad på 30 kr. Eleven kan åka kostnadsfritt till och ifrån skolan i fem dagar ifall det skulle strula till sig med busskorten.

Administration av busskort för gymnasieelever (vid t ex borttappat kort)

Gymnasieelever som förlorat sitt kort och behöver köpa ett nytt gör detta i kundtjänst på kommunhuset i Broby, mellan kl. 08.00-16.30. Betala med swish på plats (30 kr).

 

 

Busskort för elever i grundskolan

Enligt ett politiskt beslut i kommunfullmäktige så erhåller alla elever i åk 7-9 och som är folkbokförda i kommunen ett busskort som gäller för resor i hela Skåne, dygnet runt måndag-fredag, från den 12 augusti 2019 till den 12 juni 2020. Busskorten gäller även under lov (ej sommarlov).

För de elever som har behov av skolskjuts så använder de dessa kort och åker Skånetrafikens linjetrafik till skolan. För de elever som bor på avstånd som enligt skolskjutsreglementet berättigar till skolskjuts från hemmet, läs mer här.

Busskorten för grundskoleelever skickas till hemadressen i början av augusti. Busskorten har inte något terminsbevis bifogat men en underskrift av eleven på kortets baksida behövs.

Administration av busskort för grundskoleelever
Busskortsärenden som gäller elever som går på en grundskola i Östra Göinge hanteras på Göingeskolan eller Snapphaneskolan.

För de elever som bor i kommunen men går på en grundskola i annan kommun hanteras busskorten på kommunhuset.

 

Bussresor på helgen

Jojo Skola Plus finns inte kvar det här läsåret. Istället kan man själv fylla på busskortet med egna biljetter, t ex resor på helgen eller ”sommarlovskortet”. Du kan beställa dessa biljetter via Skånetrafikens app eller hos deras kundcenter.

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?