Resekort/skolbiljett

Busshållsplats

Information om resekort/skolbiljett för elever på gymnasiet och grundskolans årskurs 7-9

 

Skånetrafikens resekort/skolbiljett
Gäller för Göinge Utbildningscenter (GUC), kommunala och fristående gymnasieskolor i andra kommuner, folkhögskolor samt alla elever i grundskolans årskurs 7-9.

Skolbiljetten gäller för fritt resande dygnet runt i hela Skåne, måndag-fredag, från den 9 augusti 2021 till den 17 juni 2022. Skolbiljetten gäller på skollov under läsåret (ej sommarlov).

Resekortet är personligt och för att kortet ska vara giltigt krävs elevens underskrift på baksidan av kortet. Är eleven över 18 år ska även giltig legitimation medtas. Kortet är kopplat till elevens personnummer och kan kontrolleras av Skånetrafikens personal.

Skånetrafikens, ”Så reser du med oss”

Inför varje nytt läsår
Elever som inte tidigare fått resekort från Skånetrafiken får det hemskickat till sin folkbokföringsadress mellan den 9 augusti 2021 och fram till skolstart. Vid reservantagning och gymnasiestudier utanför samverkansområdet (Skåne och västra Blekinge) kontakta kundtjänst för ett resekort/skolbiljett. Tänk på att spara och hantera resekortet väl under hela studieperioden eftersom skolbiljetten laddas på samma kort varje läsår. Har du inte kvar ditt resekort sedan tidigare, kontakta enligt nedan.

De två första skolveckorna, från varje skolas enskilda terminsstart, kan elev som är berättigad till resekort/skolbiljett få resa med Skånetrafikens bussar och tåg utan resekort. Vid kontroll uppge att resekortet är på gång och vilken skolenhet du tillhör.

Kontakt/administration av resekort/skolbiljett
Borttappat resekort kan ersättas mot en avgift som betalas med Swish på plats enligt nedan.
Gymnasieelever har möjlighet att kvittera ut ett nytt resekort mot en avgift på 300 kr och
grundskoleelever mot en avgift på 50 kr. Vid tekniskt fel återlämnas resekortet i samband med att man kvitterar ut ett nytt kort mot en avgift på 30 kr.

Alla biljettärenden för elever som studerar på GUC hanteras av skolexpeditionen på GUC.
Alla biljettärenden för elever som bor i kommunen men studerar på externa gymnasieskolor (kommunala och fristående gymnasieskolor i andra kommuner) och folkhögskolor hanteras av kundtjänst i kommunhuset.

Alla biljettärenden för elever i grundskolans årskurs 7-9 hanteras av skolexpeditionen på elevens skola.
Alla biljettärenden för elever som bor i kommunen men studerar på en grundskola i annan kommun hanteras av skolskjutssamordnare eller kundtjänst i kommunhuset.

Bussresor på helgen eller sommarlov
Du kan själv fylla på skolbiljetten med egna biljetter, t ex resor på helgen eller ”sommarbiljetten”. Du kan beställa dessa biljetter via Skånetrafikens app eller hos deras kundcenter, läs mer på Skånetrafikens webbplats.

 

Skolskjuts för elever i grundskolan/gymnasiesärskolan

För de elever som har behov av skolskjuts använder resekort/skolbiljett och åker Skånetrafikens linjetrafik till skolan. För de elever som bor och inte kan åka med Skånetrafikens linjetrafik men på grund av avstånd enligt skolskjutsreglementet berättigar till skolskjuts från hemmet, läs mer information om skolskjuts. Ansökan om skolskjuts varje nytt läsår.

 

 

 


Busshållsplats

Hittade du inte vad du sökte?