Resultatet i årets trygghetsmätning presenteras

30 november, 2023

Polisen har nyligen presenterat resultatet av deras årliga trygghetsmätning. Resultatet för Östra Göinge visar att utsattheten för brott minskat, men att den totala trygghetsnivån trots det är ungefär som förra året, drygt 3 på skalan 0-6. Nu startar kommunens snöröjning

30 november, 2023

Till följd av det kraftiga snöfallet startar idag, torsdagen den 30 november, snöröjning och halkbekämpning i Östra Göinge. Först plogas bussgator samt gång- och cykelbanor. Därefter gator med omfattande trafik samt busshållplatser/parkeringsplatser och sist bostadsgator. Halkbekämpning görs vid behov med sandningssingel.Överförmyndarverksamheten går över till Kristianstads kommun

24 november, 2023

Från och med 1 december 2023 tar Kristianstads kommun över överförmyndarverksamheten för Osby, Östra Göinge och Hörby kommun. Verksamheten är placerad i Östra kommunhuset i Kristianstad. Det går bra att kontakta Höörs kommun så som tidigare till och med 30 november 2023.

Vid ärende till Överförmyndarverksamheten är det Kristianstads kommun som ska kontaktas enligt nedanstående kontaktuppgifter:

Telefon: […]Nu pryds kommunhuset av en taklagskrans

24 november, 2023

Nu är nya kommunhusets tak på plats och vi har ett så kallat tätt hus*! Detta firar vi med traditionsenlig taklagsfest för byggjobbarna och en möjlighet för medarbetarna att gå en första runda inne i byggnaden. Som ”bevis” på det färdiga taket pryds nu kommunhuset med en taklagskrans. Stort tack till vår kommunsmed och medarbetare […]Välkommen på Göingematchning på tisdag!

21 november, 2023

Välkommen till Göingematchningen tisdagar jämna veckor kl. 10-12.
Klicka på länken för mer info om vad som händer på kommande göingematchning.Utredning och barnkonsekvensanalys gällande Mölleskolan i Sibbhult klar

20 november, 2023

Förvaltningens förslag för att uppnå en hållbar skolorganisation gällande likvärdighet och kvalitet utifrån rådande ekonomiska utmaningar och minskat elevantal är nu färdigställd och kommer behandlas politiskt i kommunstyrelsen.Kommunfullmäktige sammanträder

20 november, 2023

Ordförande kallar kommunfullmäktige till sammanträde torsdagen den 23 november 2023 kl. 18.30. Sammanträdet äger rum i sessionssalen i kommunhuset i Broby.

På agendan finns debatt om kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapporten Vägen till arbete.

Kommunfullmäktige ska bland annat fastställa en uppdragsbeskrivning för den tillfälliga beredningen om folkhälsa, avgifter inom socialtjänst och kommunal primärvård, partistöd, renhållningsordningen och nästa års […]Takstolarna är på plats och vi ser fram emot ett tätt hus

9 november, 2023

Allt går fortfarande som planerat i kommunhusprojektet och nu kan vi faktiskt se den kompletta figuren av den nya byggnaden. Ytterväggarna har kommit på plats och alla takstolar är monterade.

Nu ska taket läggas och inom 2 – 3 veckor kommer vi att kunna titulera med ett tätt hus där värmen kommer kunna slås på, så […]Ny VA-taxa 2024

8 november, 2023

Den 1 januari 2024 börjar en ny taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA) att gälla i kommunen. Den nya taxan följer kommunfullmäktiges beslut från 2016 om en ökning av taxan med 1 procent årligen, utöver prisindex, från och med 2017 till och med år 2027.

Här kan du läsa 2023 års VA-taxa

Här kan du läsa […]Kom ihåg att söka resestipendium för höstterminen

31 oktober, 2023

Torsdagen den 7 december är sista dagen att ansöka om kommunens resestipendium för höstterminen 2023. Stipendiet ska skapa förutsättningar för att bo kvar i Östra Göinge vid studier på universitet/högskola samt ge fler möjlighet att påbörja studier.