Skyddsåtgärder på grönyta i Glimåkra

23 april, 2024

Markundersökningar som genomförts har påträffat föroreningar på området där före detta Glimma glasbruk bedrev verksamhet. Föroreningarna som hittats kan innebära en risk för människors hälsa vid intag av jord och därför kommer kommunen att sätta upp staket som ska förhindra att människor rör sig på området.Följ med och provvandra Snapphaneleden

23 april, 2024

I januari startades det ett år långa projektet Snapphaneleden – etapp 1, vars syfte är att knyta ihop de två befintliga Skånelederna SL1 och SL6. Nu finns det möjlighet att vara med och provvandra Snapphaneleden etapp 1 genom Östra Göinge.Lärmiljöanpassningar i förskolan gynnar alla barn

19 april, 2024

Tack vare erfarenhetsutbyten inom kommunens utbildningsverksamheter har arbetet med anpassade lärmiljöer fått en extra skjuts och den förbättrade lärmiljön har visat sig gynna förskolans alla barn.Kommunfullmäktige sammanträder

19 april, 2024

Kommunfullmäktiges ordförande kallar till sammanträde i sessionssalen i kommunhuset i Broby torsdagen den 25 april 2024 kl. 18.30.

På dagordningen finns bland annat revisionsberättelser och prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnder och överförmyndaren för år 2023.

En interpellation om föreningsdag och två enkla frågor om huruvida effekter på segregation har undersökts efter rivningen i Hanaskog respektive utvärderingar […]Skapandet av en välkomnande entré

19 april, 2024

Den som passerar byggnationen av det nya kommunhuset i Broby kan följa det intensiva arbete som nu pågår för att få till en välkomnande entré. Bjärlövsgranit blandas med rött marktegel och ger plats åt gångvägar, planteringar och cykelparkeringar. Med hjälp av kranbil lyfts även sten över taket och ner till det atrium (innergård) som skapas […]Eldning på valborg – det här gäller

18 april, 2024

Med anledning av EU:s nya avfallsdirektiv krävs det från och med den 1 januari 2024 dispens vid offentliga tillställningar för att elda utsorterat trädgårds- eller parkavfall. Under 2024 utfärdar Östra Göinge kommuns miljö- och bygglovsenhet en generell dispens för den som vill elda vid en offentlig tillställning till valborg den 30 april. Dispensen gäller mellan klockan 15.00 och 23.00 och endast trädgårds- och parkavfall får eldas. Brasan får vara cirka 10 meter i diameter och upp till cirka 4 meter hög.Happening på Fritidsbanken

18 april, 2024

Fritidsbanken är ett materialbibliotek där du kan låna fritidsutrustning, helt gratis.

Under åren vi har haft öppet har det varit mycket uppskattat av invånarna, föreningarna, fritidsavdelningarna och skolorna i kommunen.

Vi vill uppmärksamma detta med er genom att ha öppet hus. Kom till oss och prova utrustning, se vad vi har att låna ut och prata med […]Säker passage anläggs vid Färevallen i Sibbhult

17 april, 2024

Gång- och cykelpassagen byggs som en hastighetsdämpande åtgärd och för att öka säkerheten för oskyddade som korsar vägen. Passagens utformning blir liknande den befintliga säkra passagen över Brobyvägen inne i Sibbhult. Byggnationen påbörjas under vecka 16 och kommer att påverka framkomligheten. Kom med i Frivilliga resursgruppen, utbildning

9 april, 2024

Östra Göinge kommun håller på att starta upp en Frivillig resursgrupp som kan hjälpa till och förstärka vid vattenbrist, längre elavbrott, översvämning med mera. Nu är det klart med utbildningtillfälle, Gå in och läs mer.Öppen föräldraträff

9 april, 2024

Nu är det dags för en ny öppen föräldraträff med fokus på ungdomars situation i samhället. Vi diskuterar och informerar tillsammans.