Årskurs 3 och 7 fick prova på förmiddagsmål

27 maj, 2022

Under en vecka har elever i årskurs 3 på Västerskolan och årskurs 7 på Snapphaneskolan fått prova på förmiddagsmål – som frukostbuffé respektive ”grab’n’go-macka”. De två olika alternativen ska nu utvärderas och vid höstterminens start ska förmiddagsmål erbjudas alla elever i kommunens grundskolor.Skamfläck i Broby rivs – park och parkeringsplatser anläggs

25 maj, 2022

Tidigare i år förvärvade kommunen fastigheten Brinken 5, vid korsningen Västergatan-Tydingegatan i Broby. Idag sattes skopan i marken och rivningen har startat. Bak spakarna satt kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M).Sammanfattning: Kommunstyrelsemöte 11 maj

23 maj, 2022

På dagordningen fanns bland annat planbesked för kunskapscentrum i Glimåkra och presentation av två rapporter.”Dagens pasta” införs på kommunens alla skolor

19 maj, 2022

 Östra Göinge kommuns måltidsenhet har nyligen infört ”Dagens pasta” tre dagar i veckan på kommunens alla skolor. Satsningen ska bidra till högre måluppfyllelse i skolan och den pågående skolsatsningen.Ytterligare ett byggprojekt slutfört i Knislinge!

19 maj, 2022

Idag invigdes den upprustade Föreningsgatan i Knislinge, där ett omfattande arbete pågått sedan hösten 2021. Föreningsgatan ingår i kultur- och grönstråket som varit centralt i Knislinges byutveckling.Kommunfullmäktige sammanträder

19 maj, 2022

Onsdagen (observera veckodagen) den 25 maj 2022 kl. 18.30 sammanträder kommunfullmäktige i sessionssalen i kommunhuset I Broby.Fiberutbyggnad pågår i Broby. Beställ senast den 31 maj!

17 maj, 2022

Svenska stadsnät är igång med fiberutbyggnaden i de sista delarna av Broby tätort. Du som ännu inte beställt fiber har fortfarande möjlighet. Telia tar emot nya beställningar till och med den 31 maj. Dags att söka resestipendium

17 maj, 2022

Torsdagen den 9 juni är det sista dagen att ansöka om kommunens resestipendium. Stipendiet ska skapa förutsättningar för att bo kvar i Östra Göinge vid studier på universitet/högskola samt ge fler möjlighet att påbörja studier.Sommarsimskola i Östra Göinge 2022

17 maj, 2022

Östra Göinge kommun kommer att bedriva simskola för barn födda 2013 – 2015 i Broby simhall. Simskolan pågår under tre veckor.Lokalhistorisk film – En bäck genom göingebygden

16 maj, 2022

Lördagen den 21 maj fortsätter Kulturhusets populära serie med lokalhistorisk film. Denna gång visas filmen ”En bäck genom göingebygden”. Filmen handlar om Linebäck som vi får följa under 60 års förändring. Linebäck börjar uppe i Glimåkratrakten och rinner efter ca. 15 km ut i Helge å på gränsen mellan Emmislövs och Knislinge socknar. Bakom filmen […]