Arbetsmarknadsprojektet REACT EU Sväng in gick på studiebesök!

22 juni, 2022

För ett par veckor sedan var ett tiotal projektdeltagare på studiebesök på Formplast i Broby. Företaget, som utför formning, fräsning och montering av hårdplast sökte sommarpersonal och såg en bra möjlighet i att kunna träffa ett samlat gäng.Östra Göinge kommun inför visselblåsarfunktion

20 juni, 2022

Östra Göinge kommun har öppnat en tjänst för visselblåsare. Det innebär att exempelvis kommunanställda kan slå larm om man misstänker allvarliga fel eller oegentligheter inom kommunens verksamheter och bolag.

Östra Göinge kommun är måna om att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för […]Råd till dig som har en ungdom hemma

17 juni, 2022

Har du en ungdom hemma? Sommarlovet är här och många är lediga. Som förälder och vårdnadshavare behöver du vara nyfiken på vad din ungdom gör och var han eller hon befinner sig. Kommunens fältassistenter berättar hur du kan vara närvarande och stöttande.Nu kan ungdomar i Östra Göinge resa fritt med Ungdomsbiljetten

17 juni, 2022

Från den 1 augusti 2022 till den 31 juli 2023 kan ungdomar i Östra Göinge resa fritt dygnet runt i hela Skåne. Ungdomsbiljetten gäller för ungdomar 13-18 år (motsvarar grundskolans årskurser 7-9 och för gymnasieskolan) och som är folkbokförda i Östra Göinge kommun eller har en stadigvarande vistelse i kommunen. Ungdomsbiljetten gäller även på skollov under läsåret och under sommarlov. Läs mer om våra resekort och skolbiljetter.Kommunfullmäktige sammanträder

17 juni, 2022

Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen (observera veckodagen) den 22 juni 2022 kl. 18 i sessionssalen i kommunhuset i Broby. Sammanträdet är det sista före sommaruppehållet och innehåller bland annat debatt om Attraktiva byar.

Några beslutspunkter på agendan
Reviderad mål- och resultatplan 2023 med flerårsplan 2024-2025, Ägardirektiv Kristianstad Airport, Förslag till ny reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun, […]Sammanfattning: Kommunstyrelsemöte den 8 juni

15 juni, 2022

På ärendelistan fanns bland annat analys av verksamhetsrapporten Attraktiva byar och ett förslag till den reviderade strategin En bra start i livet.Sammanfattning: Kommunfullmäktige den 25 maj

14 juni, 2022

På ärendelistan fanns bland annat slutrapport om det Goda åldrandet, beslut om trygghetscentral SKNO och beslut om Ungdomsbiljett.Stort engagemang vid medborgardialog om Broby centrum

14 juni, 2022

Den 13 juni arrangerades en medborgardialog på Broby Gästis. Temat var utveckling av Broby centrum. Närmare 80 engagerade deltagare fick information om pågående projekt, gick på rundvandring i byn och diskuterade Broby centrums utvecklingsmöjligheter. Stort tack till alla er som var med!Kommunen ansöker om kamerabevakning i Knislinge

13 juni, 2022

Idag, måndagen den 13 juni, har Östra Göinge kommun ansökt om tillstånd för kamerabevakning i centrala Knislinge hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Syftet med kamerabevakningen är att förebygga och förhindra brott, förenkla brottsutredning, upptäcka olyckor och skapa trygghet.Efter fiberutbyggnad i Broby – gator återställs i slutet av sommaren

9 juni, 2022

Svenska stadsnät bygger just nu ut fiber till samtliga återstående hushåll i Broby. Under tiden som arbetet med pågår återställs inte gator och trottoarer/motlut. På gator med tvärgående grävningar har så kallad kallasfalt fyllts i tillfälligt för att minska stötar när fordon kör över den.