Vi bygger ett nytt kommunhusområde

Kollage nytt kommunhus.
Utseende och utformning | Vi bygger för framtiden | Om kommunhusprojektet  | Driftinfo | Kontakta oss

Aktuellt

I vår tidslinje ser du var i processen vi befinner oss just nu och vart vi är på väg.

2023-11-24

Nu pryds kommunhuset av en taklagskrans

Nu är nya kommunhusets tak på plats och vi har ett så kallat tätt hus*! Detta firar vi med traditionsenlig taklagsfest för byggjobbarna och en möjlighet för medarbetarna att gå en första runda inne i byggnaden. Som ”bevis” på det färdiga taket pryds nu kommunhuset med en taklagskrans. Stort tack till vår kommunsmed och medarbetare på gata/park som har gjort den så fin med granris, ljusslinga och röd rosett!

–Det är alltid en milstolpe att få tätt tak. Nu kan entreprenören börja värma upp byggnaden så att den torkar ut innan de rumskompletterande arbetena påbörjas, säger Tomas Wijk, avdelningschef för fastighet och fordon och delprojektledare för kommunhusprojektet i Östra Göinge.

Det är Tomas som är projektledare för den del som rör själva byggandet av kommunhuset. Han är den som bland annat ser till så att vi får ett hus med en god driftsprestanda som till en låg kostnad ger oss en riktigt bra inomhusmiljö. Med andra ord, varmt och gott på vintern och svalt och skönt på sommaren.

– Senare i vinter, när ytpappen kommit på plats, kan vi börja montera solpanelerna som ska vara på de takytor som vetter mot syd/väst. Den el vi får från solpanelerna kommer att försörja huset med kyla under sommarmånaderna, säger Tomas Wijk.

Utomhusjobb blir inomhusjobb

Joel Ståhl, platschef på HA-Bygg, leder arbetet på byggarbetsplatsen och även han är glad att taket nu är uppe.

–Det har varit ett roligt moment där vi nu ser det fina slutresultatet och att byggnaden har fått sin form. Men momentet har även varit utmanande eftersom taket har många olika vinklar och branta lutningar, säger Joel.

I och med att taket är klart börjar nu en period där arbetet som sker inte längre kommer att vara lika synligt för allmänheten.

–Nu sätter vi igång värmen inne i huset och börjar med allt som ska byggas där inne. Först är det innerväggarna som ska komma på plats och sedan ska våra installatörer sätta igång med allt sitt arbete för att få alla system att fungera, säger Joel Ståhl.

Kommunhuset beräknas stå klart till halvårsskiftet 2024. Därefter börjar en period av inredning och möblering så att medarbetare ska kunna flytta in någon gång under hösten eller vintern samma år.

*Begreppet ”tätt hus” innebär att väggar, tak och täckskivor där fönster senare ska monteras är på plats. Om några veckor börjar arbetet med takets ytskikt.

Utseende och utformning

För länge, länge sedan låg en gård på det område där kommunhuset nu planeras att byggas. Det var något vi ville ta fasta på i det här projektet – att ta influenser och inspiration från det gamla för att integrera i det nya. Det är bland annat därför som det nya kommunhuset kommer att byggas likt en kringbyggd fyrlängad gård, där parallella längor i norr och söder binds samman av matsal och entré.

Alla byggnader som kommer att rymmas inom vårt kommunhusområde kommer inte att se likadana ut, men vi tänker att varje hus har sin historia, sin tidstypiskhet och sin utformning. Tillsammans blir det vårt kommunhusområde – med gamla minnen bevarade och nya att skapa.

Ny utemiljö

Med ett nytt kommunhusområde kommer en ny utemiljö och även här har det varit viktigt att bevara och ta med historia in i framtiden. Våra vackra magnoliaträd kommer att finnas kvar, likaså det stora körsbärsträdet och den teglade brunnen vid nuvarande kommunhus södra entré.

Men området kommer också att förändras. Cykelvägen som nu slutar vid kyrkan kommer att förlängas och fortsätta längs med kyrkan och ner mot ån. Ett gångstråk kommer att löpa rakt igenom kommunhusområdet och binda samman ån med torget. Kommunhusområdet kommer att omgärdas av en parkliknande miljö för alla att ta del av, med nivåskillnader för att skapa en levande struktur och känsla.

Det nya kommunhuset får en välkomnande entré och kommunhusområdets olika byggnader kommer att bindas samman av material och färger i detaljer i utemiljön.

Vi bygger för framtiden

Även om vårt gamla kommunhus kan tyckas fint på utsidan så saknar det dessvärre en hel del på insidan. Värme och ventilation är undermålig, säkerheten likaså. Dessutom har det nuvarande kommunhuset en dålig yt-effektivitet, vilket i praktiken innebär att det finns mycket ”döyta” som inte kan användas på ett effektivt sätt.

Vi behöver tänka för framtiden och med ett nytt kommunhus kommer vi för det första att kunna sänka vår nuvarande driftskostnad med hela 80 procent! Vi kommer att minska vår påverkan på klimatet, faktum är att vi mer än halverar vår klimatpåverkan (CO2-generering under 50 år) och vi ser också mycket bättre möjligheter till effektiviserings- och samordningsvinster, när verksamheter samlas under ett tak.

Det nya kommunhuset kommer att byggas i enlighet med miljöbyggnad silver (och energimässigt i enlighet med miljöbyggnad guld) vilket bland annat innebär att solskyddet, ljudmiljön och ventilationen måste vara bättre än lagkraven. På så sätt kan vi garantera att det material som används i byggprocessen, och som finns i huset, är bra för de som vistas i lokalerna.

Vi vet att anställda måste trivas på sin arbetsplats för att kunna göra ett bra jobb. Förutsättningarna måste finnas där för att varje medarbetare ska kunna och vilja utföra sitt arbete så bra som möjligt. I vårt nuvarande kommunhus är den fysiska arbetsmiljön inte optimal. Med ett nytt kommunhus med bättre inomhusmiljö kommer vi att kunna främja hälsan hos våra medarbetare, något som är oerhört viktigt för oss som arbetsgivare. Bättre arbetsmiljö leder till bättre hälsa hos våra medarbetare och lägre kostnader för sjukskrivningar. Något som i slutändan leder till bättre service till våra medborgare.

Ibland blir det rörigt i trafiken – kolla in vår driftinfo.

 

Om kommunhusprojektet

Östra Göinge kommun beslöt 2019 att bygga ett nytt kommunhus där kommunens administrativa funktioner, kommunala bolag och andra myndigheter ska samlas i syfte att höja servicen till kommuninnevånarna. Med alla funktioner och all service under samma tak har vi möjlighet att skapa ett kontaktcenter där medarbetarna, i bra och funktionella lokaler, möter dig som kund.

Lokalerna ska stödja framtida arbetsformer, arbetssätt och digital utveckling och vara utformade på ett sätt som gynnar ökad öppenhet och samarbete mellan kommunens olika verksamheter.

Kort fakta:

  • 3460 kvadratmeter
  • Två våningsplan (plus källare)
  • Cirka 44 x 39 meter med en högsta höjd på 13,5 meter
  • Takhöjd i matsal och entré blir 7 meter
  • Rymmer cirka 300 arbetsplatser
  • Solcellsanläggning med toppeffekt på 50 kW

Kontakt/tyck till

Har du frågor som berör kommunhusprojektet så är du välkommen att höra av dig till oss. Vi besvarar dina frågor så snart vi har möjlighet.

Har du en synpunkt, ett klagomål eller kanske ge beröm till något som rör kommunen i stort är du välkommen att göra det via vår synpunktshantering.

Pressbilder

Här finns våra pressbilder för nedladdning. Fler bilder kommer att läggas till efter hand.

Våra bilder är fria att använda i icke kommersiella syften. De ska användas i sitt sammanhang och i material där Östra Göinge kommun som organisation eller Östra Göinge som geografisk plats omnämns.Hittade du inte vad du sökte?