Säkerheten i fokus på kommunhusarbetsplatsen

Efter måndagens tragiska hissolycka i Sundbyberg där fem arbetare omkom har säkerheten på byggarbetsplatser fått ökad uppmärksamhet. Med vårt pågående och aktiva arbete på en egen byggarbetsplats blir det naturligt att ta upp frågan om säkerhet i samband med kommunhusbyggnationen. Vi har därför tagit tillfället i akt och pratat om ämnet med platschef Joel Ståhl.

–Först och främst tycker vi alla att det som hänt är fruktansvärt tragiskt, och vi sörjer våra kollegor. Byggbranschen som helhet kommer hålla en tyst minut på måndag den 18 december klockan 09.30 för att hedra och tänka på de som miste livet. Detta är vi såklart med på och ser gärna att det sprids till andra branscher, säger Joel Ståhl, platschef på HA-Bygg.

På Henrik Anderssons Byggnads AB lägger man särskild vikt vid arbetsmiljön och säkerheten på sina byggarbetsplatser. Med ledorden ”Vi arbetar säkert eller inget alls” har företaget implementerat noggranna rutiner för att säkerställa att alla kollegor återvänder hem till sina familjer på kvällen.

–Inför varje arbetsmoment utförs arbetsberedningar där vi noggrant går igenom momentet produktionsmässigt, men även identifierar eventuella risker och hur vi ska arbeta med dem så att de försvinner eller minimeras. Vi uppmanar också alla på arbetsplatsen att vara uppmärksamma och reagera om de ser något som inte är säkert eller rent av farligt. Det är lätt att säga ’ska bara’, tillägger Joel.

Företaget använder även rapporteringsverktyg för att dokumentera tillbud, olyckor och observationer, vilket främjar kunskapsspridning inom organisationen och bidrar till en ständig förbättring av säkerhetskulturen.

Bygghissen som används på kommunhusarbetsplatsen är av annat märke och från en annan leverantör än från den som var med i olyckan i Sundbyberg. Hissen är även besiktigad av ett externt företag.

–Den stora risken med bygghissar sker när de byggs om och höjs i samband med att huset också växer uppåt, det är då den mänskliga faktorn kan komma in och fel kan hända. Men den hissen som vi har är färdigbyggd och kommer inte ändras eller byggas om. Jag har också pratat med hissansvarig på Renta som har monterat hissen för att säkerställa att allt är i sin ordning och att inget ska kunna hända, avslutar Joel Ståhl.

Häng med i projektet

Du kan läsa mer om kommunhusprojektet på ostragoinge.se/kommunhus

 

 


Hittade du inte vad du sökte?