Kommunhusets kulturhistoriska värde undersöks

Under våren kommer kommunen att söka bygg- och rivningslov för kommunhuset. Inför denna process har vi gett regionmuséet i Kristianstad i uppdrag att utvärdera om vårt nuvarande kommunhus har historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden.

Utredningen, som grundats på arkivsökning, litteraturstudier och okulär besiktning, är nu färdig och har resulterat i rapporten ”Kulturhistorisk förundersökning 2020”. I denna beskriver byggnadsantikvarien utvecklingen av nuvarande kommunhus under den tid då Broby växte fram som tätort och så småningom centralort i Östra Göinge kommun. Sammanfattningsvis visar utredningen att nuvarande anläggning har vissa kulturhistoriska värden som bör beaktas under planeringen av vårt nya kommunhus.

Kommunen har tidigare konstaterat att kulturhistoriska värden är viktiga att ta hänsyn till. Detta behöver dock ställas i förhållande till lagenliga arbetsmiljökrav och de behov som kommunens verksamheter har av lokaler som ger förutsättningar för effektivt arbete och tillgänglighet för kommunens medborgare. Lösningen som kommunen ser i detta sammanhang bygger på att delar av nuvarande kommunhus (Tingshuset och Läkarvillan) bevaras. På så sätt behåller vi byggnader med ett kulturhistoriskt värde viktiga för den miljö de skapar i Broby centrum. Övriga byggnader får ge plats åt ett nytt kommunhus som säkerställer arbetsmiljökrav och tillgänglighet. Baserat på denna lösning  kommer kommunen att söka bygg- och rivningslov gällande kommunhusprojektet.

 


Hittade du inte vad du sökte?