Nu pryds kommunhuset av en taklagskrans

Nu är nya kommunhusets tak på plats och vi har ett så kallat tätt hus*! Detta firar vi med traditionsenlig taklagsfest för byggjobbarna och en möjlighet för medarbetarna att gå en första runda inne i byggnaden. Som ”bevis” på det färdiga taket pryds nu kommunhuset med en taklagskrans. Stort tack till vår kommunsmed och medarbetare på gata/park som har gjort den så fin med granris, ljusslinga och röd rosett!
–Det är alltid en milstolpe att få tätt tak. Nu kan entreprenören börja värma upp byggnaden så att den torkar ut innan de rumskompletterande arbetena påbörjas, säger Tomas Wijk, avdelningschef för fastighet och fordon och delprojektledare för kommunhusprojektet i Östra Göinge.

Det är Tomas som är projektledare för den del som rör själva byggandet av kommunhuset. Han är den som bland annat ser till så att vi får ett hus med en god driftsprestanda som till en låg kostnad ger oss en riktigt bra inomhusmiljö. Med andra ord, varmt och gott på vintern och svalt och skönt på sommaren.

– Senare i vinter, när ytpappen kommit på plats, kan vi börja montera solpanelerna som ska vara på de takytor som vetter mot syd/väst. Den el vi får från solpanelerna kommer att försörja huset med kyla under sommarmånaderna, säger Tomas Wijk.

Utomhusjobb blir inomhusjobb

Joel Ståhl, platschef på HA-Bygg, leder arbetet på byggarbetsplatsen och även han är glad att taket nu är uppe.

–Det har varit ett roligt moment där vi nu ser det fina slutresultatet och att byggnaden har fått sin form. Men momentet har även varit utmanande eftersom taket har många olika vinklar och branta lutningar, säger Joel.

I och med att taket är klart börjar nu en period där arbetet som sker inte längre kommer att vara lika synligt för allmänheten.

–Nu sätter vi igång värmen inne i huset och börjar med allt som ska byggas där inne. Först är det innerväggarna som ska komma på plats och sedan ska våra installatörer sätta igång med allt sitt arbete för att få alla system att fungera, säger Joel Ståhl.

Kommunhuset beräknas stå klart till halvårsskiftet 2024. Därefter börjar en period av inredning och möblering så att medarbetare ska kunna flytta in någon gång under hösten eller vintern samma år.

*Begreppet ”tätt hus” innebär att väggar, tak och täckskivor där fönster senare ska monteras är på plats. Om några veckor börjar arbetet med takets ytskikt.

Taklagskransen sitter på plats på nya kommunhuset.


Hittade du inte vad du sökte?