Så här ska det nya kommunhuset se ut – arkitekten berättar

I april är det dags att sätta grävskopan i marken för Östra Göinges nya kommunhus. Byggnaden ska stå klart under 2024 men redan nu kan vi dela med oss av nya bilder på vår framtida arbetsplats.

Vi lät Catharina Hansson, arkitekt på Arkitektgården, själv berätta hur hon och hennes kollegor tänkt kring utformningen av huset och dess omgivning.

Illustration nytt kommunhus.

Catharina berättar: Kommunhuset representerar medborgarna och demokratin. Därför ska byggnaden ta plats i byn och som medborgare ska man känna sig stolt över den! Den ska kännas trygg, stabil, ordnad och vacker, men för den delen inte vara överdriven eller prålig. Om byggnaden hade varit för enkel så skulle det uttryckt att demokratin och kommunens invånare faktiskt inte är värda mer än så.

Illustration nytt kommunhus.

Catharina berättar: Byggnaden är rotad på platsen och formen kommer från den fyrlängade gård som långt tidigare stod på området. Framför byggnaden skapas en ny mötesplats, med tegel från den tidigare vaktmästarbostaden och granit från Bjärlöv.

Illustration nytt kommunhus.

Catharina berättar: Mellan kommunhusets byggnader går ett gång- och cykelstråk som leder mellan torget och skolan. Detta blir en smidig genväg för skolungdomarna, men stråket fungerar även som en viktig symbol – med medborgarna i centrum omgivna av byggnaderna som verkar för deras bästa. Liknande symbolik kan ses vid Riksdagshuset i Stockholm.

Illustration nytt kommunhus.

Catharina berättar: Kommunhusets sadeltak och gula fasadfärg har inspirerats av den intilliggande kyrkan och samspelar på så vis för att skapa en röd tråd genom Broby centrum.

 

Vill du veta mer?

Du kan följa projektet och hitta mer information på www.ostragoinge.se/kommunhus


Hittade du inte vad du sökte?