Nya kommunhusområdet – med växtligheten i fokus

Det nya kommunhuset växer fram som planerat och när grunden nu är gjuten blir konturerna allt mer synliga. Men planeringen av området sträcker sig även bortom den fysiska byggnaden.

Johanna Holgersson är planarkitekt på Östra Göinge kommun och hon har, i nära samarbete med landskapsarkitekter på Kamoma, arbetat fram växtligheten som kommer att pryda det nya kommunhusområdet.

– Det har varit ett mycket bra samarbete. Vissa delar är det främst Kamoma som gestaltat och i andra delar så har jag själv haft en vision om en känsla eller ett uttryck, ibland ner till förslag på växter. Sedan har det bollats, fram och tillbaka, tills vi båda varit nöjda med slutresultatet.

Inspirationen till växtvalen för planteringarna har hämtats från omgivningarna runt omkring i Broby. Grönskan från Tivoliparken och längs ån gav inspiration till frodiga och gröna växter längs axeln som sträcker sig upp mot kommunhuset. Med blodboken i korsningen Storgatan/ Torggatan i åtanke föll det sig naturligt att välja mörka och rödbladiga växter intill Läkarvillan. Blommande träd runt omkring i villaträdgårdarna gjorde att det kändes självklart att välja vackra och vårblommande träd även på platsen närmast kommunhuset.

–För mig är det viktigt att tänka på historien också. Till Läkarvillan har vi till exempel valt trädgårdsriddarsporre och stockrosor. Det är perenner som ofta återfinns i äldre trädgårdar, längs husväggar eller utmed gång från grind till entré. Det är ett sätt att ta med historien och samtidigt skapa något nytt. Stockrosor finns också redan idag i rabatten vid Läkarvillans fasad och det kändes därför naturligt att arbeta vidare med det inslaget, säger Johanna Holgersson.

Växter kring nya kommunhusområdet

Läkarvillan

Planteringarna kring Läkarvillan hälsar den besökande välkommen till kommunhuset. Här har gammaldags växter i en lite mer modern tappning och vågade kulörer valts. Riddarsporrar och stockrosor ståtar längs fasaden. Frodiga marktäckande perenner som alunrot och näva skapar en mjuk matta för uppstickande högre perenner, som höstanemoner och stiligt höstsilverax. Våren startar med narcisser och stjärnhyacinter och hösten avslutas med en spännande syrenhortensia i vinrött.

Illustration nytt kommunhus baksida.

Kommunhusets östra sida. Illustration: Arkitektgården.

Kommunhusets östra sida

Mot nordöst kommer en del av de idag klippta gräsytorna omvandlas till blommande ängar. Detta för att främja hållbarhet och biologisk mångfald. En insats som görs med tanke på våra insekter och fjärilar. Kring den nya parkeringen i sydöst är växtligheten tålig och vald för att stråla under hösten. Buskar och träd med sprakande röda höstfärger och mängder av röda bär, ger liv åt platsen.

Kommunhusets innergård

Som ett grönt hjärta är kommunhusets atrium. Innergården är en vacker, grön och prunkande oas som kan betraktas från kommunhusets inre rum. Det skuggiga läget lyser upp av vita blommor och vitbrokiga blad, från tidig vår med narcisser och stjärnhyacinter över till sensommarens syrenhortensior och höstanemonerna som avslutar med sin sena blomning.
Exotiska inslag utgörs av amerikanska strimlönnar och kinesisk blomsterkornell som med vitstrimmig bark och ovanlig blomform utgör ett spännande inslag Vintergröna växter såsom benved, vintergröna och skuggröna ger en vacker utblick även vintertid.

Stenlagd uteplats med bänkar, bord och växtlighet. Illustrationsbild.

Atriumet – kommunhusets innergård. Illustration: Kamoma

Läs mer om arbetet med det nya kommunhusområdet


Hittade du inte vad du sökte?