Byggnader har rivits men minnena består

Under sommaren kom rivningen igång ordentligt på kommunhusområdet och nu är både den så kallade vaktmästarbostaden och förrådet borta, likaså den utskjutande delen på baksidan av läkarvillan.

Älmby Entreprenad som utfört rivningen har gjort ett mycket bra jobb där de även arbetat aktivt med att bevara teglet från vaktmästarbostaden. Teglet har tagits omhand och kommer så småningom att rengöras och på något sätt återanvändas i eller omkring det nya kommunhuset.

När det gäller den rivna delen av läkarvillan så ska den delen av huset nu återställas i enlighet med ursprunglig ritning. På så sätt kan huset få tillbaka det uttryck det tidigare haft.

Även om kommunhusområdet exteriört har ändrats och vissa byggnader inte längre finns kvar, är historien kring dem långt ifrån bortglömd. Förutom våra egna fotografier från de nu rivna byggnaderna gjorde Regionmuseet i Kristianstad redan tidigt i projektet en utredning som mynnade ut i en historisk rapport över kommunhusets byggnader. Historien och minnena finns därmed väl bevarade i text och bild.

Vad händer framåt?

Om några veckor planerar vi att starta igång rivningen av kommunhusets flygel, mittemot Tingshuset. I och med rivningen frigörs markytan och blir tillgänglig för dem som ska planera för uppförandet av det nya kommunhuset.

Under senare delen av september kommer vi att inleda upphandlingen av ny byggentreprenör. Byggstart förväntas sedan bli i början på januari 2023 och om allt går som planerat förväntas det nya kommunhuset stå klart sommaren 2024.

Vill du läsa mer om Tingshusets eller Östra Göinge kommuns historia?
Göinge hembygdsförening har mycket bra kännedom om bygdens historia och vilka böcker som finns att tillgå för den som vill veta mer. Kontaktuppgifter hittar du på www.hembygd.se/goinge 


Hittade du inte vad du sökte?