Fasaden börjar synas och innerväggar sätts på plats

Om du ofta passerar bygget av det nya kommunhuset i Broby så har du kanske sett en ökad aktivitet och rörelse på hantverkare på området. Byggnationen är nämligen inne i en fas där det händer mycket på olika fronter. Cirka 30 personer med olika roller är i arbete och fler kommer det att bli.

Redan under december månad påbörjades fasadarbeten och nu i januari har fasadpanelen börjat monteras. Det blir en trevlig färg som smälter bra in i omgivningen. Uppe på taket läggs ytpapp och inomhus så är HA-Bygg igång på alla fronter och rumsbildningarna blir mer synliga överallt i huset.

Häng med i projektet

Du hittar all information om kommunhusprojektet samlat på ostragoinge.se/kommunhus


Hittade du inte vad du sökte?