Företagsservice/Företagslots

Östra Göinge kommun stöttar dig som vill etablera verksamhet i vår kommun.
Tillväxt och entreprenörskap hjälper till med  kontakter och informerar om olika alternativ och lösningar som till exempel tillgång till lokaler, mark, infrastruktur, tillstånd och kommunal service. Nedan hittar du den service kommunen erbjuder och tips om var du kan vända dig i olika frågor. Bra att tänka på:

  • Planera och ta kontakt i god tid.
  • Om du vet vilken avdelning du skall kontakta så använd kontaktguiden nedan. Är du osäker kontakta näringslivschef Fredrik Persson, 044-775 64 10 fredrik.persson@ostragoinge.se
  • Berör ditt ärende flera avdelningar? Kontakta Fredrik Persson som samordnar ditt ärende.
  • Gäller det allmänna företags- och etableringsfrågor, kontakta Fredrik Persson

 

Företagsbesök
Löpande under året besöker kommunens näringslivschef företag i Östra Göinge. Vid besöket resonerar vi kring frågor om ditt företags utveckling och vilka behov ni har.
De flesta av företagsbesöken görs tillsammans med Östra Göinges kommunalråd Patric Åberg, oppositionsråd Anders Bengtsson och chef för Strategi & Tillväxt Anna Bertram.

Vill du som företagare få ett besök kontakta Näringslivschef Fredrik Persson, 044-775 64 10 fredrik.persson@ostragoinge.se

 

Företagsregister

Sök företag i Östra Göinge här


 

 

Företagen i fokus

Tjänsten företagslots är en skräddarsydd tjänst för företag som har behov av en förenklad kontakt med Östra Göinge kommun. Via tjänsten får du som företagare en kontaktperson som har ditt behov i fokus, kontakta gärna näringslivschefen för att använda den.

Näringslivschef
Fredrik Persson,  044-775 64 10
fredrik.persson@ostragoinge.se

Vi vill att du som är eller ska bli företagare lätt ska hitta de kontaktvägar du behöver i kommunen.

Kontaktguiden är en lista över ämnesområden som hanteras av kommunen. Här kan du hitta vem som har hand om vad.

 

A

Alkohol – serveringstillstånd Alkoholhandläggare Hässleholms kommun

Marie Lilja White tfn 046451-267099 Emma Nobel tfn 0451-26 87 07

Anslutningsavgifter, vatten/avlopp Skåne Blekinge Vattentjänst tfn 010-211 97 80

Arkitekt, stadsarkitekt Plan- och Byggchef Anders Siversson tfn 044-775 60 57

Arrende/Avtal, markfrågor Mark och exploateringschef Henrik Arvidsson tfn 044-775 62 42

Asfaltering Driftsingenjör gata Carl Almströmtfn 044-775 60 86

Avfall, sopor ÖGRAB tfn 044-790 59 80

Avlopp, kommunalt, problem Skåne Blekinge Vattentjänst Kundtjänst tfn 010-211 97 80

Avlopp, kommunalt, nytt Skåne Blekinge Vattentjänst Kundtjänst tfn 010-211 97 80

Avlopp, enskilda VA- inspektör Jonas Juhlin tfn 044 – 775 66 02

 

B

Brandfarlig vara, bygglov Byggnadsinspektör Johan Elofsson tfn 044-775 60 28

Brandfarlig vara, tillsyn Räddningschef Andreas Bengtsson tfn 044-13 50 05

Brandskydd Räddningschef Andreas Bengtsson tfn 044-13 50 05

Butiksskyltar Byggnadsinspektör Johan Elofsson tfn 044-775 60 28

Bygganmälan Byggnadsinspektör Johan Elofsson tfn 044-775 60 28

Bygglov Byggnadsinspektör Johan Elofsson tfn 044-775 60 28

C

Cisterner Miljöinspektör Andréa Raivander tfn 044-775 60 60

D

Detaljplan Plan- och Byggchef Anders Siversson tfn 044-775 60 57

Djurhållning Länsstyrelsen tfn 044 – 25 20 00

E

Energirådgivning Energirådgivare  tfn 044-775 60 60

Etableringsfrågor Näringslivschef Fredrik Persson, 044-775 64 10 fredrik.persson@ostragoinge.se

F

Fastighetsbildning  Mark och exploateringschef Henrik Arvidsson tfn 044-775 62 42

Fastighetsförvaltning Enhetschef fastigheter Damir Ibrahimovic tfn 044 – 775 67 96

Fjärrvärme Enhetschef fastigheter Damir Ibrahimovic tfn 044 – 775 67 96

Företagsskyltning Näringslivschef Fredrik Persson, 044-775 64 10 fredrik.persson@ostragoinge.se

Företagsservice Näringslivschef Fredrik Persson, 044-775 64 10 fredrik.persson@ostragoinge.se

G

Gator Driftsingenjör gata Carl Almström tfn 044-775 60 86

Gator, häckar/buskar/träd i tomtgräns Byggnadsinspektör Johan Elofsson tfn 044-775 60 28

Gatubelysning Driftsingenjör gata Carl Almström tfn 044-775 60 86

Grävtillstånd Driftsingenjör gata Carl Almström tfn 044-775 60 86

H

Hälsoskydd (tillsyn) Livsmedel- och hälsoskyddsinspektör Anna Eriksson tfn 044-775 60 59

I

Industriavfall ÖGRAB tfn 044-790 59 80

Inköpspolicy Upphandlingsansvarig Daniel Oredsson tfn 044-775 60 27

K

Kartor Mätningsingenjör/GIS-Tekniker Jimmy Karlsson 044-775 60 04

Kemikalietillsyn Miljöinspektör tfn 044-775 60 60

Kommunikationer Utredare Tommy Johansson tfn 044-775-60 18

Kommunal upphandling Upphandlingsansvarig Daniel Oredsson tfn 044-775 60 27

Kompetensutveckling Näringslivschef Fredrik Persson, 044-775 64 10 fredrik.persson@ostragoinge.se

Källsortering ÖGRAB tfn 044-790 59 80

Köldmedia Livsmedel- och hälsoskyddsinspektör Anna Eriksson tfn 044-775 60 59

L

Lantbruk (tillsyn) Miljösamordnare Andréa Raivander 044-775 60 60

Livsmedel (tillsyn) Livsmedel- och hälsoskyddsinspektör Anna Eriksson tfn 044-775 60 59

Lokaler, kommunens Enhetschef fastigheter Damir Ibrahimovic tfn 044 – 775 67 96

Lokaler – lediga Näringslivschef Fredrik Persson, 044-775 64 10 fredrik.persson@ostragoinge.se

M

Markarrende Mark och exploateringschef Henrik Arvidsson tfn 044-775 62 42

Marknadsstånd Broby marknad tfn 0768-22 99 25

Markupplåtelse, evenemang, fester Kundtjänst tfn 044-775 60 00

Miljötillsyn industrier Miljöinsamordnare Andréa Raivander tfn 044-775 60 60

Miljöfarlig verksamhet Miljöinsamordnare Andréa Raivander tfn 044-775 60 60

Mätverksamhet uppdrag Mätningsingenjör/GIS-Tekniker Jimmy Karlsson
044-775 60 04

N

Nybyggnadskartor Mätningsingenjör/GIS-Tekniker Jimmy Karlsson tfn 044-775 60 04

Nyetablering – allmänt Näringslivschef Fredrik Persson, 044-775 64 10 fredrik.persson@ostragoinge.se

Nyföretagande Näringslivschef Fredrik Persson, 044-775 64 10 fredrik.persson@ostragoinge.se

Näringslivsorganisationer Näringslivschef Fredrik Persson, 044-775 64 10 fredrik.persson@ostragoinge.se

Näringslivsutveckling Näringslivschef Fredrik Persson, 044-775 64 10 fredrik.persson@ostragoinge.se

O

Ombyggnad Byggnadsinspektör Johan Elofsson tfn 044-775 60 28

Offentlig upphandling Upphandlingsansvarig Daniel Oredsson tfn 044-775 60 27

P

Planfrågor Plan- och Byggchef Anders Siversson tfn 044-775 60 57

R

Renhållning ÖGRAB tfn 044-790 59 80

Riskhantering Räddningschef Anders Bengtsson tfn 044-13 50 05

Rivningslov Byggnadsinspektör Johan Elofsson tfn 044-775 60 28

S

Serveringstillstånd Alkoholhandläggare Marie Lilja White tfn 0451-267099

Slam, tömning ÖGRAB tfn 044-790 59 80

Snöröjning, gator, parkering Driftsingenjör gata Carl Almström tfn 044-775 60 86

Snöröjning gångbanor, GC-väg Driftsingenjör gata Carl Almström tfn 044-775 60 86

Sophämtning ÖGRAB tfn 044-790 59 80

Stadsarkitekt Plan- och Byggchef Anders Siversson tfn 044-775 60 57

Starta eget Näringslivschef Fredrik Persson, 044-775 64 10 fredrik.persson@ostragoinge.se

T

Tandemrekrytering för medflyttande Näringslivschef Fredrik Persson, 044-775 64 10 fredrik.persson@ostragoinge.se

Tomtmark Mark och exploateringschef Henrik Arvidsson tfn 044-775 62 42

Torghandel Mark och exploateringschef Henrik Arvidsson tfn 044-775 62 42

U

Underhåll – gator Driftsingenjör gata Carl Almström tfn 044-775 60 86

Upphandling Upphandlingsansvarig Daniel Oredsson tfn 044-775 60 27

Utbildning Näringslivschef Fredrik Persson, 044-775 64 10 fredrik.persson@ostragoinge.se

V

Vatten, anslutningsavgift Skåne Blekinge Vattentjänst Kundtjänst tfn 010-211 97 80

Vatten, kommunalt  Skåne Blekinge Vattentjänst Kundtjänst tfn 010-211 97 80

Vattenverk Skåne Blekinge Vattentjänst Driftledare Kundtjänst tfn 010-211 97 80

Värmeanslutning Enhetschef fastigheter Tomy Toni tfn 044 – 775 61 77

Värmepumpar Livsmedel- och hälsoskyddsinspektör Anna Eriksson tfn 044-775 60 59

Å

Återvinningscentraler ÖGRAB tfn 044-790 59 80

Ö

Översiktsplan Plan- och Byggchef Anders Siversson tfn 044-775 60 57


Hittade du inte vad du sökte?