Grattis till avtalet med Östra Göinge kommun!

Ditt företag är nu leverantör till Östra Göinge kommun och därmed en viktig samarbetspart för oss. I upphandlingen ställdes krav på att ni som företag och kommunens arbetsmarknadsverksamhet ska föra en dialog kring hur vi tillsammans kan arbeta för att skapa en mer hållbar och inkluderande kommun.

Som en del i detta arbete vill vi gärna diskutera hur vi kan arbeta för att stödja människor att komma ut i arbete. Kommunens arbetsmarknadsverksamhet anordnar aktiviteter för att stärka människors kompetens, men även stöd till företag på olika sätt. När vi träffas kan vi prata mer om det!

Vi vill gärna träffa er nu i början av uppdraget för en första dialog. Inför första mötet ser vi gärna att ni fyller i enkäten i nedanstående länk. Enkäten är en kort behovsanalys om hur det ser ut på ert företag nu och framåt. Vi använder svaren på enkäten som underlag för dialogen vid första mötet.

Enkät, ny leverantör till kommunen

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter för att kunna hantera dina svar. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. På www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ finns mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar personuppgifter.
    Tänk brett, kanske lokalvård, fastighetsskötsel, matsal eller andra servicearbete kopplat till er verksamhet.

 


Hittade du inte vad du sökte?