Elektroniska fakturor

Elektroniska fakturor till Östra Göinge kommun

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura.

Vad är en e-faktura?

En e-faktura är en faktura som utfärdats, översänts och mottagits i strukturerat elektroniskt format, som gör det möjligt att behandla den automatiskt och elektroniskt. En PDF-faktura anses inte vara en elektronisk faktura.

Lagen trädde i kraft 1 april 2019 och innebär att leverantörer till kommunen ska skicka e-faktura under förutsättning att:

 • det kommunen införskaffar omfattas av upphandlingslagstiftningen oavsett belopp, det vill säga även direktupphandlingar
 • upphandlingen påbörjats 1 april eller därefter
 • kommunen sedan tidigare har e-faktura som ett avtalsvillkor i gällande avtal med leverantören

Undantag från lagen är:

 • röjande av uppgifter som omfattas av sekretess, eller
 • skada för säkerhetskänslig verksamhet

Det är kommunen som avgör om undantagen ska tillämpas.

Hur skickar jag som leverantör e-faktura till kommunen?

För dig som idag skickar e-fakturor tar Östra Göinge kommun emot e-faktura i ”sve-fakturaformat”. Kommunens parts-id är Org.nr 2120000860 eller momsregistreringsnummer SE212000086001. Kommunen har Pagero som sin VAN-leverantör.

För dig som idag inte skickar e-fakturor kan kommunens fakturaportal användas, den hittar du här. Portalen är kostnadsfri genom att ange projektkod FreePortal_OstraGoinge.

Om du vill ha mer information om hur du skapar konto och hur du skickar faktura, kontakta upphandling@ostragoinge.se.

För dig som har ett affärssystem finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystem/ekonomisystem, kontrollera detta med din systemleverantör. Alternativt kan faktureringstjänster också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare för er som leverantör.

Mer information om e-fakturor hittar du på www.digg.se, www.sfti.se och www.skl.se.

Mer information om lagen hittar du här.

Fakturainformation

Kommunen tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto efter mottagen och godkänd faktura. Fakturerings-, expeditionsavgifter och liknande avgifter accepteras ej.

Faktura ska vara utställd till: Östra Göinge kommun Box 66 289 03 BROBY

Av fakturan ska minst följande framgå:

 • Leverantörens fullständiga firmanamn
 • Leverantörens organisationsnummer och momsregistreringsnummer
 • Adress- och kontaktuppgifter till leverantören
 • Plus-/bankgironummer
 • Godkänd för F-skatt
 • Precisering av art och omfattning av det som köpts
 • Beställarens referensnummer

Beställarens referensnummer är en fyrsiffrig referenskod, som erhålls av beställaren vid beställning. Skickas fakturan som en elektronisk faktura i Svefakturaformat så ska referensen anges i fältet som benämns RequisitionistDocumentReference.


 

 


Hittade du inte vad du sökte?