Tillstånd och regler

Företagare och företag behöver ibland ansöka om tillstånd. Ibland räcker det med att en anmälan görs.

Frågor om tillstånd och anmälan handläggs av tillsyns- och tillståndsnämnden. För att det skall vara enkelt för dig som företagare finns särskilda kontaktpersoner som du kan vända dig till, se kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

 

De vanligaste tillstånden för dig som företagare

 

Byggnader/Fastigheter

Bygglov behövs om du vill bygga nytt, bygga till eller i vissa fall ändra en byggnad eller en anläggning. Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder enligt plan- och bygglagen lämnas av tillsyns- och tillståndsnämnden. Mer information och ansökningsblanketter >

 

Hygienlokaler och offentliga lokaler

Om du ska öppna en lokal för yrkesmässig hygienisk behandling kan en anmälan till tillsyns- och tillståndsnämnden krävas. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan lokalen tas i bruk. Mer information och ansökningsblanketter >

Livsmedelsverksamhet

För att starta en verksamhet där livsmedel hanteras eller säljs krävs antingen att anläggningen registreras eller godkänns av tillsyns- och tillståndsnämnden. Mer information och ansökningsblanketter >

Lotteritillstånd

Östra Göinge kommunstyrelse är lotterimyndighet i kommunen. Ideella föreningar som uppfyller vissa krav får anordna lotteri. Mer information och ansökningsblanketter >

 

Miljöfarlig verksamhet

För viss industri och viss storskalig djurhållning krävs en anmälan till miljö- och byggenheten. Mer information och ansökningsblanketter >

Servering

För att få servera sprit, vin och starköl till mat behövs ett serveringstillstånd, enligt alkohollagens 8 kap. 1 §.  Du behöver tillstånd oavsett om det gäller ett tillfälligt evenemang eller om du driver en restaurang. Mer information och ansökan >

Folköl

Du som vill sälja eller servera folköl måste meddela detta till kommunen innan försäljning eller servering påbörjas. Du måste även anmäla till kommunen om du slutar sälja eller servera folköl. Mer information och blanketter>

Tillståndspliktig djurhållning

Det finns möjlighet att söka tillstånd hos tillsyns-och tillståndsnämnden att hålla djur inom detaljplanelagt område. Mer information och ansökningsblanketter >

 

Tobak

Enligt Tobakslagen § 12c är alla butiker och andra försäljningsställen för tobaksprodukter skyldiga att anmäla detta till kommunen. Mer information och ansökningsblanketter >

 

 

 

Kontakt

 

Övergripande ansvar

Kommunchef
Jonas Rydberg, 044-775 65 91
jonas.rydberg@ostragoinge.se

 

Bygglovsfrågor

Byggnadsinspektör
Johan Elofsson, 044-775 60 28
johan.elofsson@ostragoinge.se

 

Markfrågor

Enhetschef Mark & Exploatering
Henrik Arvidsson , 044-775 62 42
henrik.arvidsson@ostragoinge.se

 

Serveringstillstånd inklusive Folköl

Handläggs av Hässleholms kommun

Handläggare
Marie Lilja-White
Tel: 0451-26 70 99
mari.lilja-white@hassleholm.se

Handläggare
Emma Noble
Tel: 0451-26 87 07
emma.noble@hassleholm.se

 

Miljöfarlig verksamhet, industri och lantbruk

Miljöinspektör
Andréa Raivander, 044-775 60 60
andrea.raivander@ostragoinge.se

 

Livsmedel

Livsmedel- och hälsoskyddsinspektör
Anna Eriksson, 044-775 60 59
anna.eriksson@ostragoinge.se

 

Tobak och hälsoskydd

Livsmedel- och hälsoskyddsinspektör
Anna Eriksson, 044-775 60 59
anna.eriksson@ostragoinge.se

 

Tillståndspliktig djurhållning

Livsmedel- och hälsoskyddsinspektör
Anna Eriksson, 044-775 60 59
anna.eriksson@ostragoinge.se


Hittade du inte vad du sökte?