Tillväxtträffar

Vi vill ständigt skapa nya mötesplatser och utveckla de befintliga. Platser att mötas, utbyta erfarenheter och skapa affärer för tillväxt. Det behöver inte vara kommunen som utvecklar mötes, utan det kan lika gärna vara ett nätverk, ett företag, en organisation eller varför inte, en privatperson.

Kommande tillväxtträffar aviseras på den här webbsidan, på tillväxtenhetens Facebooksida samt i nyhetsbreven med tema tillväxt.

BRANSCHFRUKOST: Tillverknings- och bearbetningsföretagen

onsdagen den 4 oktober kl. 07.30-09-00

 

Bild på Göran Sjöberg,

Göran Sjöberg, VD AB Hörby Bruk, besöker branschfrukosten den 4 oktober och berättar hur de arbetat med kompetensförsöjning.

Sibbhultsverken står värd för höstens första branschfrukost för tillverknings- och bearbetningsföretagen. Fokus ligger på vår gemensamma utmaning kring kompetensförsörjning och på plats har vi bland annat AB Hörby Bruks VD Göran Sjöberg, som framgångsrikt jobbat med frågan.

Utöver detta kommer vi att få en grundlig genomgång av verksamheten och fabriksvisning av Roger Nordblad, VD på Sibbhultsverken.

En enklare frukost ingår.

Välkommen!

Anmälan till branschfrukost den 4 oktober

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter för att kunna hantera din anmälan frukostträffen. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. På www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ finns mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar personuppgifter.


Åhörare som lyssnar till talare

 

 

Hittade du inte vad du sökte?