Information för arbetsgivare och föreningar (feriearbete)

Oftast är feriearbetet den första erfarenheten av ett arbete, därför är det mycket viktigt att den blir positiv och lärorik. Feriearbetarna kan ha sin arbetsplats inom kommunen eller i ideell förening (som ej är vinstdrivande).

Arbetsgivaren för arbetsplatsen är den som har feriearbetaren anställd hos sig. Det är också arbetsgivaren som är ansvarig för anställningen och arbetsmiljön som följer med anställningen.

Att det ska vara en god arbetsmiljö på en arbetsplats är något vi alla har kunskap om och tillsammans ansvarar för. Barn och ungdomars arbetsmiljö är lite extra reglerad. Detta då minderåriga både psykiskt och fysiskt har sämre förutsättningar att hantera stress och press, vilket innebär att denna grupp riskerar skador – både fysiskt och psykiskt – på ett annat sätt än vuxna.

Vidare kräver barn och ungdomar i de allra flesta fall en annan övervakning och vägledning av sin arbetsgivare, eftersom det är svårare för en minderårig att utifrån sin mer begränsade livs- och arbetslivserfarenhet bedöma risker och konsekvenser av sitt handlande.

8 saker arbetsgivaren behöver göra

 • Gör riskbedömning samt fastställ arbetsuppgifter och arbetstider.
  På arbetsmiljöverkets hemsida kan ni läsa allt om de särskilda regler för arbetsuppgifter och arbetstider som gäller för barn och unga.
 • Utse handledare till feriearbetaren.
  Handledaren ska vara 18 år och bör ha minst 1 års erfarenhet av de aktuella arbetsuppgifterna samt ha kunskap om eventuella risker i arbetet.
 • Samverka platserna med facket samt informera skyddsombud.
 • Förmedla information om arbetet, till exempel arbetstider och plats, till feriearbetaren innan start. Tänk på att schemat ska vara på totalt 90 timmar, arbetstiden förläggs helgfria vardagar mellan kl.7 och kl.19 (inget arbete på midsommarafton). Detta kan förslagsvis göras genom att skicka ett mail till feriearbetaren.
 • Senast första arbetsdagen lämna ut feriearbetarens kopia på anställningsavtalet samt fylla i andra dokument som arbetet kräver. Inom Östra Göinge kommun krävs Sekretessförbindelse och Kontaktuppgifter till anhörig (som kan användas vid en eventuell nödsituation).
 • Första arbetsdagen genomföra en introduktion med feriearbetaren där ni har genomgång av arbetsuppgifter och risker. Det är arbetsgivarens ansvar att försäkra sig om att feriearbetaren har förstått det ni gått igenom.
 • Vid avslutet stämma av arbetade timmar med feriearbetaren (vilket max är 90 timmar) och lämna in korrekt ifyllt underlag till lönekontoret så utbetalning av lön kan ske. Närvarorapport som ska användas för feriearbetare inom Östra Göinge kommunen verksamheter finns längst ner på denna sida.
 • Om feriearbetaren ber om det, skriva ett tjänstgöringsbetyg/omdöme (Östra Göinge kommun har en mall som kan användas av kommunens verksamheter).

Alla blanketter och informationsmaterial som rör anställningen hittar du längst ner på denna sida.

Föreningar – Detta behöver ni också tänka på och göra

 • Skriva anställningsavtal
 • Få medgivande till anställningen från målsman om ungdomen är under 18 år
 • Säkerställa att ni fått utdrag från belastningsregistret innan start
 • Be om eventuellt kontonummer för insättning av lön
 • Om feriearbetaren inte vill att ni ska göra skatteavdrag på lönen så behöver skatteverkets blankett som heter ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag” lämnas in till er.
 • Skicka in ansökan om ekonomiskt stöd senast 30 november.

 

Anmälan av platser

Föreningar som kan erbjuda plats för feriearbetare anmäler detta genom blanketten som heter ”Anmälan av platser för feriearbete i förening” som finns längst ner på denna sidan under ”Läs mer”.
Verksamheter inom kommunen anmäler sina plats via e-post till Ann Ollhage. Anmälan av platser behöver vara arbetsmarknadsenheten till handa senast 15 mars.

Vad är arbetsmarknadsenhetens roll?

Arbetsmarknadsenheten är den enhet inom Östra Göinge kommun som samordnar feriearbetet innan ungdomen börjar sitt feriearbete (och sin anställning), har budgetansvar för feriearbetet samt finns till som ett stöd för alla som tar emot feriearbetare.Hittade du inte vad du sökte?