Serveringstillstånd

För att få servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker behövs ett serveringstillstånd, enligt alkohollagens 8 kap. 1 §.

Du behöver tillstånd oavsett om du driver en restaurang eller om du tillfälligt skall göra ett arrangemang som vänder sig till allmänheten eller till ett slutet sällskap.

 

Ansökan

Ansöker gör du genom att fylla i blanketten för ansökan om alkoholtillstånd. Du hittar blanketten här (under rubriken ”Alkoholtillstånd”.)

 

Mer information om serveringstillstånd

För att kunna beviljas ett serveringstillstånd måste den som söker vara personligt och ekonomiskt lämplig, d.v.s. vara ekonomiskt skötsam, inte ha ett brottsligt förflutet samt ha kunskaper i alkohollagstiftningen.

Lämplighetsprövningen gäller både det bolag eller den förening som söker tillståndet och de personer som ingår i bolagets ledning samt andra personer som har betydande inflytande. För att anses lämplig skall man generellt sett vara ostraffad och inte heller vara misstänkt för brott. Man måste även ha en välskött ekonomi. Man får till exempel inte ha skatteskulder eller en historik av restföringar hos kronofogden. Man får inte varit inblandad i konkurs eller ha fått ett serveringstillstånd återkallat under de senaste tre åren. Man ska även på ett tydligt sätt kunna visa hur man har finansierat sitt inköp av restaurangverksamheten. Detta betyder att man med skriftlig dokumentation ska visa pengarnas ursprung och att kapitalet anskaffats på ett legitimt sätt.

För att visa att du har kunskaper i alkohollagen måste du skriva ett Kunskapsprov som är framtaget av Folkhälsomyndigheten. Provet skriver du hos oss efter du har ansökt om serveringstillstånd.

Dessutom ställs krav på lokalen där serveringen ska ske och på att verksamheten inte kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.

Det är du som söker om serveringstillstånd och som ansvarar för att lämna de uppgifter tillståndsenheten behöver för prövningen. En ansökan om serveringstillstånd kan avslås om den som söker inte kommer in med begärda uppgifter.

 

Avgifter

Här hittar du information om vilka avgifter som gäller vid tillstånd och tillsyn av alkoholservering.

 

Har du frågor om din ansökan eller handläggningen?

Kontakta handläggare Mari Lilja-White
mari.lilja.white@osby.se | 0479-52 85 71


Hittade du inte vad du sökte?