För föreningar/idéburna sektorn – ekonomiskt stöd vid feriearbete

Registrerad allmännyttiga föreningar/organisationer i idéburna sektorn som uppfyller kommunens allmänna villkor för föreningsbidrag som anställer ungdomar för feriearbete under sommarlovet.

Föreningar som innan utsatta datum (se nedan) skickat in sin anmälan av platser och som uppfyller sitt ansvarsområde kommer få feriearbetare placerad hos sig. Ett feriearbete är en möjlighet för ungdomar att få prova på att arbeta genom att vara en extra resurs på arbetsplatsen, för flera av ungdomarna så är feriearbete ett första arbete.

Feriearbete erbjuds kommunens ungdomar som fyller 16, 17 och 18år under året. Utifrån de ungdomar som sökt feriearbete kommer en lottning ske och föreningar som anmält platser får ungdomar tilldelade.

Föreningens ansvarsområden

 • Samverka feriearbetet med facklig organisation
 • Föreningen anställer ungdomen vilket innebär att föreningen har arbetsgivar- och
  arbetsmiljöansvaret för ungdomarna.
 • Anställningen innebär att föreningen betalar arbetsgivaravgift för de anställda.
 • Föreningen ska ha giltig ansvars- och olycksfallsförsäkring.
 • Föreningen svarar för kostnader gällande nödvändig skyddsutrustning och nödvändiga
  arbetsmiljöåtgärder i verksamheten. Se arbetsmiljöverkets föreskrifter för ”Minderårigas
  arbetsmiljö (AFS 20012:3)” Klicka här för att komma till Arbetsmiljöverkets hemsida.
 • Registrerad som arbetsgivare på skatteverket. Klicka här för att komma till Skatteverkets
  hemsida.
 • Enligt lagen (2013:852) begära att få in ett utdrag ur belastningsregistret för de ungdomar
  som erbjuds arbete i närheten av barn och unga, utdraget beställs från polisen via deras hemsida.
  Klicka här för att komma till polisens hemsida
 • Handledare för ungdomarna är ett krav

 

Utbetalning av ekonomiskt stöd

 • Utbetalningen utgår med upp till 8280 kr per ungdom för den verkliga kostnad föreningen har för ungdomen (70 kr/timme x 90 timmar, Semesterersättning är inkluderad i timlönen, arbetsgivaravgiften på 31,42% baseras på
  arbetade timmar).
 • Utbetalning sker i efterskott
 • För att få utbetalningen måste kopia på utbetalda medel (lön och arbetsgivaravgift t.ex.
  lönespecifikation) bifogas redovisningsblanketten.
 • Redovisningsblanketten ska vara korrekt ifylld och skickas in inom angiven tid nedan.
  Redovisningen skickas till Östra Göinge kommun, Arbetsmarknadsenheten/Ann Ollhage, Box 66,
  289 03 Broby

För att ta del av denna möjlighet så använd blanketten ”Anmälan av platser för feriearbete i förening

På webbsidan ”Information för arbetsgivare och föreningar (feriearbete)” hittar du mer information

 

Viktiga datum

15 mars: Anmälan av ferieplatser skall vara arbetsmarknadsenheten till handa
30 november: Ansökan om ekonomiskt stöd ska vara arbetsmarknadsenheten till handa

 

Kontakt

Ann Ollhage
Arbetsmarknadskoordinator
044-775 67 35

Ola Lundgren
Enhetschef Arbetsmarknad
044-775 67 36


Hittade du inte vad du sökte?