Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsenheten stöttar kommuninvånare i resan från arbetssökande till arbetslivet.

Under 2018 fick över 100 personer boende i Östra Göinge kommun en anställning med hjälp av arbetsmarknadsenhetens insatser. Sedan juni 2018 har vi hjälpt företag i näringslivet att hitta ca 35 personer som de valt att rekrytera och intresset ökar konstant. Exempel på branscher där vi med framgång hjälpt till är: lantbruk, skola, äldrevård, industri, bygg, lokalvård och restaurang.

 

Vi erbjuder

  • Kartläggning och upprättande av individuell plan för arbetssökande
  • Jobbförberedande insatser och vägledning
  • Valdering av kompetenser genom OCN metoden (open collage network)
  • Praktik och arbetsträning
  • Arbetsmarknadsanställningar
  • Rekryteringsuppdrag

Arbets

 

 

 

 

Vi är ett stöd för dig som är arbetssökande.

Hos oss får du som är arbetssökande en individuell plan utformad. I planen ingår jobbförberedande insatser, arbetsträning eller praktik vilket kan leda vidare till en arbetsmarknadsanställning hos en verksamhet inom Arbetsmarknadsenheten eller hos en annan organisation eller ett företag. Det långsiktiga målet är en vanlig anställning.

Arbetsmarknadsenheten samarbetar med Allt Möjligt Verkstaden i Broby för arbetsträning. I egen regi bedrivs arbetsträning i Serviceteamet som återvinner och återbrukar begagnade ting och utför mervärdesuppgifter runt om i kommunen.

Behöver du hjälp att rekrytera och brinner du för att ge människor chansen att växa? Eller har du kanske tankar kring hållbarhet och kompensförsörjning?

Då är det troligt att du har intresse av att samarbeta med oss!

Genom att träffa och kartlägga våra kandidater försöker vi hitta en individuell plan som syftar till att hitta den närmaste vägen till anställning. Vi möter människor med många olika kompetenser. Kandidaterna saknar ofta kontakter och kunskaper kring arbetsmarknaden, vilket gör det svårt att själv ha framgång i sitt arbetssökande.

Efterhand som våra kandidater utvecklas och får mer kompetenser samverkar vi med ett stort antal företag för att nå en anställning ute i näringslivet. Vi har god kännedom om våra kandidater och många företag har upptäckt att vi är en bra rekryteringskanal. När vi hittar talanger erbjuder vi dessa till företag som är i behov av att anställa och hjälper i samverkan med Arbetsförmedlingen till att hitta bra lösningar med exempelvis olika anställningsstöd och ibland även kortare utbildningsinsatser.

En vanlig modell vi använder är att börja med en praktikperiod för att sedan gå över till en stödanställning. Detta gör att företaget har hjälp under hela resan för att hitta och utbilda sin nästa medarbetare.

Vårt erbjudande är att helt utan kostnad hjälpa er att hitta personer som kan bli en tillgång på ert företag. Arbetsmarknadsenheten finns med hela vägen som ett stöd och gör det enkelt att rekrytera. Vi finns alltid tillhands även efter avslutad rekrytering, bara ett samtal bort.

Feriearbete och arbetsmarknadsanställningar
ann.ollhage@ostragoinge.se | 044-775 67 35

Näringslivskontakter
jens.skarp@ostragoinge.se | 044-775 67 31

Arbetsträning
ola.lundgren@ostragoinge.se | 044-775 67 36
martin.holm@ostragoinge.se | 044-775 67 93
jenny.nilsson2@ostragoinge.se | 044-775 67 92

Validering
jenny.nilsson2@ostragoinge.se | 044-775 67 92

Förberedande insatser och validering
maryam.arab@ostragoinge.se | 044-775 67 38
dheya.kadhem@ostragoinge.se | 044-775 67 37

Serviceteamet
anders.gunnarsson@ostragoinge.se | 044-775 67 33
benny.kronholm@ostragoinge.se | 044-775 67 94
ted.larsson@ostragoinge.se | 044-775 62 40

Enhetschef
asa.linne@ostragoinge.se | 044-775 60 12

Hittade du inte vad du sökte?