Arbetsmarknad

Två kvinnor som arbetar i en blomsteraffär

Arbetsmarknadsenheten stöttar kommuninvånare i resan från arbetssökande till arbetslivet.

Genom Arbetsmarknadsenheten har boende i Östra Göinge kommun fått arbetsmarknadsanställningar och anställningar i det privata näringslivet. Sedan juni 2018 har vi hjälpt företag i näringslivet att hitta kandidater och intresset ökar hela tiden. Exempel på branscher där vi med framgång hjälpt till är: lantbruk, skola, äldrevård, industri, bygg, lokalvård och restaurang.

Arbetsmarknadsenheten erbjuder:

  • Kartläggning och upprättande av individuell plan för arbetssökande
  • Jobbförberedande insatser och vägledning
  • Validering av kompetenser genom OCN metoden (OSN står för open collage network)
  • Praktik och arbetsträning
  • Arbetsmarknadsanställningar
  • Rekryteringsuppdrag

För arbetssökande

Arbetsmarknadsenheten är ett stöd för dig som är arbetssökande.

Hos oss får du som är arbetssökande en individuell plan utformad. Planen kan innehålla jobbförberedande insatser, arbetsträning eller praktik vilket kan leda vidare till en arbetsmarknadsanställning hos en verksamhet inom Arbetsmarknadsenheten eller hos en annan organisation eller ett företag. Målet med en arbetsmarknadsanställning är att individen ska komma vidare till en vanlig anställning eller en utbildning som sedan kan leda till en vanlig anställning.
Arbetsmarknadsenheten samarbetar med Allt Möjligt Verkstaden i Broby för arbetsträning. I egen regi bedrivs arbetsträning i Serviceteamet som återvinner och återbrukar begagnade ting och utför mervärdesuppgifter runt om i kommunen.

För arbetsgivare

Behöver du hjälp att rekrytera och brinner du för att ge människor chansen att växa? Eller har du kanske tankar kring hållbarhet och kompetensförsörjning?

Då är det troligt att du har intresse av att samarbeta med oss!

Genom att träffa och kartlägga våra kandidater försöker vi hitta en individuell plan som syftar till att hitta den närmaste vägen till anställning. Vi möter människor med många olika kompetenser. Kandidaterna saknar ofta kontakter och kunskaper kring arbetsmarknaden, vilket gör det svårt att själv ha framgång i sitt arbetssökande.

Efterhand som våra kandidater utvecklas och får mer kompetenser samverkar vi med ett stort antal företag för att nå en anställning ute i näringslivet. Vi har god kännedom om våra kandidater och många företag har upptäckt att vi är en bra rekryteringskanal. När vi hittar talanger erbjuder vi dessa till företag som är i behov av att anställa och hjälper i samverkan med Arbetsförmedlingen till att hitta bra lösningar med exempelvis olika anställningsstöd och ibland även kortare utbildningsinsatser.

En vanlig modell vi använder är att börja med en praktikperiod för att sedan gå över till en stödanställning. Detta gör att företaget har hjälp under hela resan för att hitta och utbilda sin nästa medarbetare.

Vårt erbjudande är att helt utan kostnad hjälpa er att hitta personer som kan bli en tillgång på ert företag. Arbetsmarknadsenheten finns med hela vägen som ett stöd och gör det enkelt att rekrytera. Vi finns alltid tillhands även efter avslutad rekrytering, bara ett samtal bort.

Kontakt

Feriearbete och arbetsmarknadsanställningar:
ann.ollhage@ostragoinge.se | 044-775 67 35
martin.holm@ostragoinge.se | 044-775 67 93
jenny.nilsson2@ostragoinge.se | 044-775 67 92

Näringslivskontakter:
camilla.larsson@ostragoinge.se | 044-775 67 94

Arbetsträning:
ola.lundgren@ostragoinge.se | 044-775 67 36

Validering:
jenny.nilsson2@ostragoinge.se | 044-775 67 92

Förberedande insatser och validering:
maryam.arab@ostragoinge.se | 044-775 67 38
dheya.kadhem@ostragoinge.se | 044-775 67 37
ali.ibrahim@ostragoinge.se | 044-775 67 32

Serviceteamet:
anders.gunnarsson@ostragoinge.se | 044-775 67 33
patrik.nyberg@ostragoinge.se | 044-775 62 40

Enhetschef
ola.lundgren@ostragoinge.se | 044-775 67 36


Två kvinnor som arbetar i en blomsteraffär

 

 

 

 

 

Hittade du inte vad du sökte?