Folköl

För att få sälja folköl, krävs att butiken har ett varierat utbud av matvaror.

För att få servera folköl krävs att det samtidigt serveras mat. 

Försäljningsstället ska också vara registerat som livsmedelsanläggning i den kommun som verksamheten bedrivs i. 

Du som vill sälja eller servera folköl måste meddela detta till kommunen innan försäljning eller servering påbörjas. Du måste även meddela till kommunen om du slutar sälja eller servera folköl.

Det fordras också att säljaren utövar egenkontroll över försäljningen enligt ett särskilt program som ska finnas tillgängligt på stället samt svarar för att personal har tillräckliga kunskaper om folkölsförsäljning. Folköl får inte säljas till personer under 18 år.

Tillsyn sker enligt Tillsynsplan 2020.

Gränsen för anmälan går mellan folköl och starköl. Folköl är en öl med en alkoholstyrka som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker kräver en annan typ av tillstånd.

Mer information om folkölsförsäljning finns på Folkhälsomyndighetens hemsida, se under Läs mer (längst ner på sidan).

 Nedan finns blanketter som gäller folkölsförsäljning:

BLANKETT

 KOMMENTAR

Anmälan avseende folköl Till anmälan ska bifogas:
– Kopia på kommunens registrering av aktuell livsmedelsanläggning
– Kopia på försäljningsställets egenkontrollprogram
Anmälan, upphörande av folkölsförsäljning
Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning

Har du frågor om handläggningen?

Handläggare
Mari Lilja-White
Tel: 0451-26 70 99
E-post: mari.lilja-white@hassleholm.se

Handläggare
Emma Noble
Tel: 0451-26 87 07
E-post: emma.noble@hassleholm.se


 

 


Hittade du inte vad du sökte?