Inköp och upphandling

Bild på pengar.

Kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet leds och samordnas av en inköpscentral. Inköpscentralen är gemensam för Östra Göinge kommun, Osby kommun, Hörby kommun, Höörs kommun och Bromölla kommun, samt deras bolag. Aktuella upphandlingar annonseras på Kommers Annons. Anbud lämnas elektroniskt på Kommers Annons.

Här hittar du en enkel skrift om vad du som företagare ska tänka på om du är intresserad av att lämna anbud i en offentlig upphandling: Göra affärer med offentlig sektor.

Kontakter

Upphandling
upphandling@ostragoinge.se

Upphandlingschef Daniel Oredsson
daniel.oredsson@ostragoinge.se | 044 – 775 60 27

Upphandlare Ida Olsson
ida.olsson@ostragoinge.se | 044- 775 60 68

Upphandlare Jonna Sjölin Stone
jonna.sjolinstone@ostragoinge.se | 044 – 775 60 81

Upphandlare Lisa Stanley
lisa.stanley@ostragoinge.se | 044-775 63 03

Upphandlare Vakant
@ostragoinge.se | 044- 775 60 23

Upphandlare Lisa Holm (tjänstledig)
lisa.holm@ostragoinge.se |

Upphandlare Annelie Andersson
annelie.andersson@ostragoinge.se | 044 – 775 60 43

Administratör Carola Radeklev Fröjd
carola.radeklevfrojd@ostragoinge.se | 044 – 775 60 47

Inköpscontroller Emma Löndahl
emma.londahl@ostragoinge.se | 044-775 60 82

Hållbarhetsspecialist Johanna Bengtsson
johanna.bengtsson@ostragoinge.se | 044-775 60 85

Annonserade upphandlingar
Publika avtal
Här kan du anmäla intresse för direktupphandlingar.

Utmaningsrätt

Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att utmana den kommunala verksamheten.

Med utmaningsrätt avses att någon riktar ett önskemål till kommunen om att en del av kommunens verksamhet ska upphandlas. Med kommunens verksamhet menas sådana verksamheter som kommunen driver med egen anställd personal. Rätten att utmana gäller såväl privata som egen anställd personal.

Syftet med utmaningsrätt är att konkurrenspröva verksamheter som ligger under kommunens ansvar för att ta tillvara det intresse som visas och de möjligheter som det kan medföra att utveckla kvalité och effektivitet, en ny marknad eller stärka en redan befintlig sådan.

En utmaning ska riktas till Kommunstyrelsen som beslutar om den ska antas eller ej.


Bild på pengar.

 

 


Hittade du inte vad du sökte?