Upphandling

Upphandling i Östra Göinge kommun och Osby kommun

Kommunernas upphandlingsverksamhet leds och samordnas av en central upphandlingsenhet. Aktuella upphandlingar annonseras på Kommers Annons. Anbud lämnas elektroniskt på Kommers Annons.

Upphandlingsnytt för leverantörer:

Upphandlingsnytt nr 1-2019
Upphandlingsnytt nr 2-2018

Upphandlingsnytt nr 1-2018

 

 

Kontaktinformation

E-post: Upphandling

Daniel Oredsson
Upphandlingschef
Telefon: 044 – 775 60 27

Emma Löndahl
Upphandlare
Telefon: 044 – 775 60 82
Jonna Sjölin Stone
Upphandlare
Telefon: 044 – 775 60 81
Sandra Lavesson
Upphandlare
044 – 775 60 23
Carola Radeklev Fröjd
Administratör
Telefon: 044 – 775 60 47

Annonserade upphandlingar
Publika avtal
Här kan du anmäla intresse för direktupphandlingar.

 

Utmaningsrätt

Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att utmana den kommunala verksamheten.

Med utmaningsrätt avses att någon riktar ett önskemål till kommunen om att en del av kommunens verksamhet ska upphandlas. Med kommunens verksamhet menas sådana verksamheter som kommunen driver med egen anställd personal. Rätten att utmana gäller såväl privata som egen anställd personal.

Syftet med utmaningsrätt är att konkurrenspröva verksamheter som ligger under kommunens ansvar för att ta tillvara det intresse som visas och de möjligheter som det kan medföra att utveckla kvalité och effektivitet, en ny marknad eller stärka en redan befintlig sådan.

En utmaning ska riktas till Kommunstyrelsen som beslutar om den ska antas eller ej.


 

 

 

 


Hittade du inte vad du sökte?