Tobak

Enligt Tobakslagen är alla butiker och andra försäljningsställen för tobaksprodukter skyldiga att anmäla detta till kommunen.

Anmälan

Anmälan om försäljning av tobaksvaror görs till Miljöenheten i Östra Göinge kommun. Anmälningsblankett finns i blankettarkivet.

Åldersgräns

För att man skall få köpa tobaksvaror gäller en åldersgräns på 18 år och skyltar skall finnas vid försäljningsstället som upplyser om detta. Lagen ger inget utrymme för några undantag som att till exempel en förälder eller annan vårdnadshavare lämnat sitt godkännande.

Tillsyn

Kommunen har tillsammans med polisen tillsynsansvaret över försäljningen. Den löpande tillsynen sköts av kommunens handläggare och går i huvudsak ut på att informera och ge råd.

Egentillsynsprogram

Tobaksförsäljare ska ha ett egentillsynsprogram. Mer information kring egentillsynsprogram finns på Statens Folkhälsoinstituts hemsida.Hittade du inte vad du sökte?