Vem är livsmedelsföretagare?

Livsmedelsföretagare är de fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i de livsmedelsföretag som de bedriver. Verksamheten ska ha en viss kontinuitet och en viss grad av organisation för att betraktas som livsmedelsföretag.

Med viss kontinuitet menas t ex en viss regelbundenhet och att det inte är fråga om tillfälligheter. Flera faktorer spelar in i bedömningen av graden av organisation, t ex att vissa utrymmen iordningställts, livsmedelshanteringen har en viss omfattning i mängd eller antal konsumenter eller att det finns personal.

Typ av verksamhet (utifrån risk)*

Mycket låg risk Låg- och mellanrisk Hög risk
Tillfälligt, ej viss kontinuitet 20 ggr/år à 1-2 dagar 10 ggr/år à 1-2 dagar 5 ggr/år à 1-2 dagar

 

 

 

 

 Hittade du inte vad du sökte?