Regler för hundhållning

Regler för hundhållning i Östra Göinge – information till hundägare

Som hundägare berörs du av lagar och lokala föreskrifter som reglerar hundars skötsel och påverkan på omgivningen. Reglerna gäller även om du endast tillfälligt har en hund i din vårdnad. Det är viktigt att du respekterar de regler som gäller, till exempel att du ska plocka upp efter din hund och när den ska vara kopplad.   Plocka upp efter hunden! Ta för vana att alltid plocka upp förorening efter din hund överallt utom i ren skogsmark. Släng hundbajspåsen i en särskild ”hundlatrin” eller ta den med dig hem och lägg den i kärlet för brännbart avfall. I Östra Göinge kommun är du skyldig att plocka upp efter din hund på offentlig plats som:

  • Trottoar, gångbana/gångväg och cykelbana
  • Gata, torg, park, plantering och allmän idrottsplats
  • Allmän badplats
  • Motionsslinga

  Här ska din hund alltid vara kopplad! Visa hänsyn mot omgivningen. Det är ditt ansvar att se till att din hund inte stör andra djur och människor. Tänk på att det finns många som är rädda för hundar. På följande platser ska din hund alltid vara kopplad:

  • På torg och andra allmänna försäljningsplatser
  • I parker och planteringar
  • På motionsslinga
  • På allmän idrottsplats

Du som har en tik ska under löptiden hålla den kopplad inom hela kommunen, undantaget inhägnat område.   När en hund inte hålls kopplad ska den vara försedd med halsband eller sele med ägarens namn, adress och telefonnummer.   Under tiden 1 mars – 20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året ska de hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.   Här får din hund inte vara! På vissa platser får din hund överhuvudtaget inte vistas. Det gäller lekplatser och  kyrkogårdar/begravningsplatser. På allmänna badplatser får din hund inte vistas under tiden 1 maj – 31 augusti.   Om du avsiktligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av ovanstående regler kan du dömas till böter!   Hänsynskrav – inga skällande hundar, tack! Husdjur ska enligt miljöbalken hållas under tillsyn och skötas på sådant sätt med hänsyn till deras natur och övriga omständiger att de inte orsakar skador eller olägenheter. Ingen granne uppskattar ihållande hundskall. Det är ditt ansvar att tillse att grannar inte störs av din hundhållning. Fråga gärna dina grannar om hunden skäller när den är ensam hemma. I så fall mår den kanske inte så bra av ensamheten. Då har du dubbel anledning att göra något åt saken!   Ett strikt ansvar för hundägaren Tänk på att du som hundägare eller den som för tillfället har hand om hunden har ”strikt ansvar” och alltid är skadeståndsskyldig för den olycka eller skada hunden orsakar.   Alla hundar som bor i Sverige måste vara märkta genom tatuering i örat eller genom ett microchip under huden på hunden. Den måste också vara registrerad hos Jordbruksverket.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?