Kontrollansvarig

Som en garanti för att byggherren har tillgång till tillräcklig kunskap och erfarenhet ska byggherren normalt utse en kontrollansvarig. Kontrollansvariges uppgift är att för byggherrens räkning övervaka kontrollen av att samhällskraven uppfylls. En viktig uppgift är att ta fram en kontrollplan. Kontrollansvarig ska också vara närvarande vid det tekniska samrådet samt vid arbetsplatsbesök, slutsamråd och andra kontroller.

Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ha en självständig ställning i förhållande till den som utför åtgärden.  Du kan läsa mer på Boverkets hemsida.

Förslag om kontrollansvarig ska inlämnas redan i samband med bygglovsansökan.Hittade du inte vad du sökte?