12. Kommer alla hushåll att kopplas upp mot fibernätet?

Fastigheter som är enskilt belägna eller ligger långt ifrån annan bebyggelse kan riskera att inte inkluderas. När utbyggnad sker av olika leverantörer från olika håll kan så kallade ”vita fläckar” uppstå. Det handlar om områden som inte kommersiellt kan byggas ut.

Fiberutbyggnad sker av privata aktörer som gör ekonomiska beräkningar, vilket ibland innebär att deras bedömning är att det inte är ekonomiskt möjligt att gräva fiber fram till de allra sista hushållen på vägen. Därför finns det risk att vita fläckar kan uppstå.

Kommunen arbetar för att detta ska undvikas. Dock sker utbyggnad av marknaden och kommunen kan inte styra eller tvinga leverantörer att bygga ut fibernätet till alla fastigheter. Kommunen kan enbart påverka på andra sätt genom att t.ex. underlätta för leverantörerna att bygga ut och vara en länk mellan olika aktörer genom att underlätta samförläggning mm.

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?