Tomt

Ovårdad tomt

Enligt Plan och Bygglagen (PBL) skall byggnaders yttre och tomter hållas i vårdat skick. Fastigheter som inte uppfyller kraven benämns ovårdade.

Om fastighetsägaren inte vidtar åtgärder trots uppmaningar från Plan- och byggenheten tas ärendet upp i Tillsyns- och tillståndsnämnden. Ägaren kan föreläggas vid vite att vidta åtgärder.

Häckar och vegetation

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar! Snöröjning och gatuskötsel måste kunna utföras. För mer information se Gata- och park.

 

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?