Tomt

Ovårdad tomt

Enligt Plan och Bygglagen (PBL) ska byggnaders yttre och tomter hållas i vårdat skick för att inte vara till olägenhet eller utgöra någon risk för människor eller miljön. Fastigheter som inte uppfyller kraven benämns ovårdade.

Om fastighetsägaren inte vidtar åtgärder trots uppmaningar från Plan- och byggenheten tas ärendet upp i Tillsyns- och tillståndsnämnden. Ägaren kan föreläggas vid vite att vidta åtgärder.

Häckar och vegetation

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar och snöröjning och gatuskötsel måste kunna utföras. För mer information se Gata- och park.

 

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?