Pågående byggprojekt

Närbild på ritning och penna.

Är du nyfiken på kommunens olika fysiska satsningar och byggprojekt? I så fall har du hittat rätt! På den här webbsidan berättar vi kortfattat om pågående byggprojekt i kommunen.

Pågående byggprojekt

Glimåkraskolan
En omfattande renovering av Glimåkraskolan påbörjades i juni 2022, med ambitionen om att vara i mål till höstterminens start 2022. Dessvärre bröt en stor brand ut i juli månad, vilket försenar projektet.

Lunden i Sibbhult
I Sibbhult får den dagliga verksamheten en ny hemvist som blir en komplett nybyggnation med lokaler väl anpassade för deltagare med olika behov kopplat till funktionsvariation. Inomhusmiljön beräknas vara klar i augusti 2022 och utomhusmiljön ett par månader senare.

Skogsbrynet i Sibbhult
Vintern 2021 påbörjades en ombyggnation av särskilda boendet Skogsbrynet och intilliggande servicelägenheter. Under våren 2022 färdigställdes en demensavdelning och nu återstår två. Inflyttning planeras under senhösten, allra senast i december, 2022.

Rivningsarbete och återställande av mark, Västergatan i Broby
På den ungefär 1000 kvadratmeter stora tomten kommer en parkliknande miljö uppföras. Här kommer det finnas möjlighet att sitta ner runt ett stilla vattenspel över en diabashäll, omgiven av en bokhäck. Här kommer också stadsodling möjliggöras där Göingehems hyresgäster ska kunna odla sina egna kryddor, grönsaker etc.

Byggnation av nytt kommunhus
Läs mer här.


Närbild på ritning och penna.

Hittade du inte vad du sökte?