Pågående byggprojekt

Närbild på ritning och penna.

Är du nyfiken på kommunens olika fysiska satsningar och byggprojekt? I så fall har du hittat rätt! Här berättar vi kortfattat om pågående byggprojekt i kommunen.

Pågående byggprojekt


Nytt kommunhus
Vi bygger ett helt nytt kommunhusområde, som beräknas bli klart år 2024. Mer information om nya kommunhuset hittar du här.

Glimåkraskolan
En omfattande renovering av Glimåkraskolan påbörjades i juni 2022, med ambitionen om att vara i mål till höstterminens start 2022. Dessvärre bröt en stor brand ut i juli månad, vilket försenar projektet.

Kickbike-bana i Knislinge
Hösten 2022 fattades beslut om att anlägga en kickbike-bana i en parkliknande miljö vid den centrala lekplatsen i Knislinge. Beslutet fattades efter dialoger med bland annat barn och unga i byn. Mark- och anläggningsarbetet påbörjades i mars och invigning planeras tidigt i juni 2023.

Lunden i Sibbhult
I Sibbhult får den dagliga verksamheten en ny hemvist som blir en komplett nybyggnation med lokaler väl anpassade för deltagare med olika behov kopplat till funktionsvariation. Inomhusmiljön färdigställdes hösten 2022 och nu arbetar man vidare med utomhusmiljön.

Skogsbrynet i Sibbhult
Vintern 2021 påbörjades en ombyggnation av särskilda boendet Skogsbrynet och intilliggande servicelägenheter. Under våren 2022 färdigställdes en demensavdelning och under senhösten 2022 återställdes ytterligare två och ytterligare  kunder kunde flytta in. Nu återstår visst färdigställande av utomhusmiljön, bland annat atriumgården.

Rivningsarbete och återställande av mark, Västergatan i Broby
På den ungefär 1000 kvadratmeter stora tomten kommer en parkliknande miljö uppföras. Här kommer det finnas möjlighet att sitta ner runt ett stilla vattenspel över en diabashäll, omgiven av en bokhäck. Här kommer också stadsodling möjliggöras där Göingehems hyresgäster ska kunna odla sina egna kryddor, grönsaker etc.

Nya bostäder

Kommunala bostadsbolaget Göingehem bygger nya hyresrätter i flera av kommunens byar. Du hittar mer information om byggprojekten på Göingehems webb.


Närbild på ritning och penna.

Hittade du inte vad du sökte?