Pågående byggprojekt

Närbild på ritning och penna.

Är du nyfiken på kommunens olika fysiska satsningar och byggprojekt? I så fall har du hittat rätt! Här berättar vi kortfattat om pågående byggprojekt i kommunen.

Pågående byggprojekt


Nytt kommunhus
Vi bygger ett helt nytt kommunhusområde i Broby, som beräknas bli klart år 2024. Mer information om nya kommunhuset hittar du här.

Glimåkraskolan
En omfattande renovering av Glimåkraskolan påbörjades i juni 2022. Dessvärre bröt en stor brand ut i juli månad, vilket försenar projektet. Skolan är under återuppbyggnad och skolverksamheten kommer enligt planering kunna flytta in vårterminen 2025.

Villatomter i Knislinge
I juni 2023 påbörjades den andra etappen av utvecklingen av villakvarter vid Västerled i Knislinge. Olivinen, eller Silverringen som gatan kommer heta, blir ett kvarter med elva tomter på ca 1 000-1 700 kvadratmeter. Tomterna kommer enligt planering vara byggklara våren 2024 och du som är intresserad av en tomt är välkommen att kontakta kommunen i höst.

I samband med kvarterets utveckling kommer även Västerled förlängas till Olingevägen, för att bättre knytas samman med Gryt och riksväg 19.

Rivningsarbete och återställande av mark, Västergatan i Broby
På den ungefär 1000 kvadratmeter stora tomten kommer en parkliknande miljö uppföras. Här kommer det finnas möjlighet att sitta ner runt ett stilla vattenspel över en diabashäll, omgiven av en bokhäck. Här kommer också stadsodling möjliggöras där Göingehems hyresgäster ska kunna odla sina egna kryddor, grönsaker etc.

Nya bostäder

Kommunala bostadsbolaget Göingehem bygger nya hyresrätter i flera av kommunens byar. Du hittar mer information om byggprojekten på Göingehems webb.

Väg 19 byggs om mellan Bjärlöv och Broby

Trafikverket planerar att bygga om väg 19 mellan Bjärlöv och Broby eftersom vägen är hårt trafikerad och trafiksäkerheten är låg. Vägen är en viktig nord-sydlig förbindelse mellan sydvästra Småland, nordöstra Skåne och Österlen.

Trafikverket om ombyggnaden på sin webb:

Väg 19 mellan Kristianstad och Broby ingår i det utpekade huvudvägnätet för långväga godstransporter, som betjänar de skånska färjehamnarna. Vägen har dessutom en viktig funktion för samhällena längs vägen, inte minst som pendlingsväg till arbetsplatser och annan trafikalstrande verksamhet.

Målet med projektet är att öka trafiksäkerheten och tryggheten, förbättra framkomligheten på den 16 kilometer länga sträckan samt att minska störningarna för boende utmed vägen.

Byggstart är beräknad till sommaren 2024.

Läs mer och följ projektet här, på Trafikverkets webb.


Närbild på ritning och penna.

Hittade du inte vad du sökte?