Dricksvatten

I Östra Göinge kommer allt dricksvatten från naturligt grundvatten, antingen inom kommunen eller transporterat till kommunen genom ledningsnät. På andra platser, där tillräckliga grundvattentäkter saknas, använder man ytvatten från sjöar och vattendrag.

Dricksvattnet i Östra Göinge pumpas upp ur bergborrade grundvattenbrunnar. En brunn kan vara 50-200 m djup och ge 1-30 liter vatten per sekund. Grundvatten har många fördelar, bland annat små mängder organiska ämnen och få bakterier. En grundvattenbrunn har också ett visst naturligt skydd mot föroreningar som filtreras bort när vattnet rinner genom marken.

I snitt använder varje person i Östra Göinge 150-200 liter vatten per dygn. Det går till att duscha, bada, tvätta, diska, laga mat, spola i toaletten etc.


Hittade du inte vad du sökte?