Vinterväghållning

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning i kommunens tätorter. De flesta större genomfartsvägarna är statliga och plogas och halkbekämpas därför av Trafikverkets entreprenörer.

Trafikverket ansvarar även för gång- och cykelbanor längs de större genomfartsvägarna. 
Normalt påbörjas snöröjning när snöfallet har upphört och snödjupet uppgår till:
 • ca 5 cm på gång- och cykelbanor
 • ca 7 cm på prioriterade gator
 • ca 10 cm på övriga gator

Till prioriterade gator räknas de mest trafikerade gatorna samt de som trafikeras av kollektivtrafiken.

Så prioriteras arbetet

Målsättningen är att större gator samt gång- och cykelbanor skall vara klara före morgonrusningen. Först plogas bussgator samt gång- och cykelbanor, därefter gator med omfattande trafik samt busshållplatser och parkeringsplatser. Bostadsgator får vänta till sist.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Om du bor inom detaljplanerat område har du skyldighet att skotta och halkbekämpa trottoaren/gångbanan som gränsar till din fastighet.

Du som är fastighetsägare ska så snart som möjligt ta bort snö och is som är till besvär för gående. Vid halka ska du sanda gångbanan eller vidta andra åtgärder för att motverka halkan. Fastighetsägarens skyldighet att skotta och halkbekämpa gångbanan gäller inte om kommunen använder gångbanan för uppläggning av snö. Fastighetsägaren har vid dessa tillfällen skyldighet att halkbekämpa ett område för gångtrafik omedelbart utanför snövallen. Det är fastighetsägarens eget ansvar att vid behov röja och skotta upp öppningar i snövallen för in- och utfarter.

Grus används med hänsyn till miljön
Halkbekämpning sker vid behov med sandningssingel. Kommunen strävar efter att minimera användning av salt av hänsyn till miljön. Halkbekämpning med salt kan förekomma på genomfartsvägar där Trafikverket är väghållare.

Gratis grus till gångbanor

På följande platser kan du hämta grus, i begränsade mängder, för halkbekämpning av gångbanor:

 • Broby: Pumpstationen Lärkan vid Smedjegatan samt vid kommunförråd i Lunnom
 • Hanaskog: Hanaskogsbadets parkering
 • Knislinge: Snapphaneskolans parkering vid vattentornet samt norr om korsningen Västerled/Bronsringen
 • Sibbhult: Grönytan söder om Ågatan vid korsning med Färegatan
 • Glimåkra: Västra Järnvägsgatan, mittemot gamla glasbruket
 • Hjärsås: Vattenverket
 • Immeln: Grönytan vid Immelns lekplats
 • Östanå: Grönytan vid Glimmingevägen (mittemot Bjerstedts bil)

Lämpligt kärl bör medtas.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?