Bisvärmar

Under våren när värmen kommer surrar det för fullt i bikuporna och binas lust för att svärma ökar. Bisvärmar kan vara skrämmande och obehagliga, men de kan även sprida sjukdomar mellan bisamhällen.

Svärmande bin sätter sig gärna i skorstenar eller håligheter i väggar och det kan vara svårt för dig att bli av med bina på egen hand. Att hämta bisvärmar är viktigt eftersom bisjukdomar annars kan spridas. Därför värnar biodlarna om att få information om upptäckta bisvärmar så att de kan fångas in.

Svärmtelefonen

Sveriges biodlares riksförbund har öppnat upp sin svärmtelefon för säsongen. Dit kan du ringa om du ser en hängande bisvärm, så kommer en svärmfångare ut och hämtar den. Svärmfångarna är lokala biodlare.

Svärmtelefonen når du på telefonnummer 0766-86 07 01.

På riksförbundets webb hittar du svärmkartan, där du i realtid kan se var samtal till svärmtelefonen har ringts in.

amerikansk yngelyta

Svärmkartan har inför år 2024 utökats med viktiga skydds- och övervakningszoner för amerikansk yngelröta, en allvarlig sjukdom som påverkar bisamhällen. Det är viktigt för svärmfångare att känna till dessa zoner eftersom det finns specifika regler för hantering av svärmar i dessa områden.Hittade du inte vad du sökte?