Riktlinjer för gestaltad livsmiljö

Östra Göinge kommun har tagit fram riktlinjer för gestaltad livsmiljö. Med riktlinjerna vill vi samordna gestaltningsfrågor från ett tidigt idéskede och genom hela processen – från översiktsplan, via detaljplan, till bygglov, projektering, byggnation och förvaltning.

Vi vill också skapa förutsättningar för att utveckla och bevara attraktiva och hållbara bebyggelsemiljöer för Göingarna, näringsliv och besökare – livsmiljöer att vara stolta över, frodas i och vilja återvända till.

Riktlinjerna ska vara ett vägledande dokument som utgör ett bedömningsunderlag i prövning av bygglov, förhandsbesked och eventuella åtgärder i den offentliga miljön.

Riktlinjer för gestaltad livsmiljö (länk)

Kommunstyrelsen fastställde Riktlinjer för gestaltad livsmiljö Östra Göinge (pdf) 2023-11-08.

Riktlinjer för gestaltad livsmiljö

 


Hittade du inte vad du sökte?