Försäkringar och skydd

Färdigställandeskydd

Om byggherren anlitar en näringsidkare för något entreprenadarbete vid motsvarande åtgärder som för byggfelsförsäkringen ovan ska byggherren se till att det också finns ett färdigställandeskydd.

Skyddet ska bestå av en försäkring eller en bankgaranti och ska täcka dels de kostnader som uppkommer för byggherren om näringsidkaren inte slutför arbetet, dels kostnaderna för att avhjälpa de fel som besiktningsmannen har hittat.

I första hand bör avtalas med näringsidkaren om hur skyddet bör ordnas. Något av de försäkringsbolag som utfärdar försäkringar som uppfyller lagens krav är alternativ samtalspartner i detta fall. I Östra Göinge kommun tillämpar vi en undre gräns på 400 000 kronor inkl moms för byggkostnaden när byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd ska tecknas.

 


Hittade du inte vad du sökte?