Fjärrvärme

Fjärrvärme är ett enkelt, tryggt och bekvämt sätt att värma upp hus. Istället för att var och en har sin egen uppvärmning, produceras värme i en central anläggning. Från denna levereras sedan värme ut till er kunder genom nedgrävda fjärrvärmerör. Att värmeproduktionen sker på ett ställe istället för i många små anläggningar, resulterar i ett bekvämare och miljövänligare alternativ.

E-on producerar och distribuerar för Östra Göinge kommuns räkning idag fjärrvärme till Göingehem och kommunala fastigheter samt ett antal privata fastigheter i Hanaskog och Knislinge.

Så fungerar det

Fjärrvärmen kommer till fastigheten i form av vatten som värms upp i ett centralt värmeverk. Värmen sprids till hushållen genom att det heta vattnet transporteras i ett system av välisolerade rör under högt tryck. Vattnet är mellan 80 och 120 grader varmt och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I den finns en värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att dels värma upp husets element och dels varmvattnet i kranarna.

Illustrerande skiss över hur fjärrvärme fungerar.

Det är inte samma vatten som strömmar genom de olika systemen utan det avsvalnade fjärrvärmevattnet går tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt i ett slutet kretslopp. Endast cirka tio procent av värmeenergin går förlorad i fjärrvärmeledningarna mellan värmeverk och kund.


Hittade du inte vad du sökte?