Vattenverk

Grundvattnet som pumpats upp ur brunnarna har ofta en bra kvalitet men kan ändå behöva behandlas innan det används som dricksvatten.

Hur grundvatten behandlas beror helt på vattnets kvalitet och kan därför skilja mellan de olika vattenverken. Råvattnet kan innehålla oönskade ämnen som järn, mangan och olika gaser som måste tas bort innan det används som dricksvatten.

Luftning
Grundvattnet måste luftas om det innehåller för höga halter kolsyra eller andra gaser.

Oxidation av järn och mangan
Innehåller grundvattnet höga halter av järn eller mangan så bildas bruna eller svarta beläggningar. Järn och mangan tas bort genom oxidation med t.ex. luft och kaliumpermanganat.

pH-justering
Vattnets surhetsgrad, pH-värdet, kan ibland behöva justeras genom att tillsätta något basiskt ämne. I ett dricksvatten ska pH vara mellan 7,5 och 8,5.

Filtrering
Sand används som filter för att avskilja partiklar som bildas vid luftning och oxidation. Samtidigt minskas mängden organiskt material och antalet bakterier i vattnet.

Desinfektion
Grundvatten i Östra Göinge innehåller så lite mikro-organismer att det normalt inte behöver desinfekteras. Dricksvatten klassificeras som livsmedel och vattenverken drivs som en livsmedelsindustri. Regelbunden provtagning av vattnet sker hela vägen från källan till kranen i köket. Proverna analyseras sedan på godkända laboratorium enligt livsmedelsverkets bestämmelser. Klor, pH-värden och grumlighet mäts också automatiskt. Vid minsta fel går larmet till jourhavande personal, dygnet runt.

Om du har egen brunn är det ditt eget ansvar att kontrollera vattenkvaliteten. Kommunen kan däremot hjälpa dig med rådgivning.


Hittade du inte vad du sökte?