Starta livsmedelsverksamhet

Starta nytt eller ta över ett företag i livsmedelsbranschen

Livsmedel som hanteras ska hålla så hög kvalitet att människors hälsa och välbefinnande inte påverkas negativt. Livsmedel ska innehålla det som utlovas i märkningen eller på matsedeln. Det är du som livsmedelsföretagare som ansvarar för att livsmedlen som säljs eller serveras är säkra och korrekt märkta. Livsmedelsföretagare ska uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen. I Östra Göinge kommun är det Miljö och bygglovsenheten som kontrollerar att detta sker.

Registrering eller godkännande av livsmedelsverksamhet

För att starta en verksamhet där livsmedel hanteras eller säljs krävs antingen att anläggningen registreras eller godkänns av Tillsyns- och tillståndsnämnden. En registrering av en livsmedelsverksamhet är knuten till livsmedelsföretagaren och till den typ av verksamhet som denne har i just den anläggningen. Detta innebär att ingen kan ta över någon annan företagares verksamhet i samma anläggning utan att anmäla detta till Miljö och Bygglov först.

En registrering upphör alltså vid ägarbyte och om företagaren väljer att flytta sin verksamhet till nya lokaler. Det är den nye ägarens ansvar att kontakta Miljö och Bygglovsenheten och lämna in anmälan om registrering. Livsmedelslagstiftningen säger att om den nye ägaren inte lämnar in en anmälan, ska Miljö och Bygglovsenheten åtalsanmäla den nya ägaren.

Från och med den 1 december 2009 registreras alla livsmedelsanläggningar, förutom så kallade animalieanläggningar som fortfarande ska godkännas. Animalieanläggning är till exempel industrier som hanterar kött, fisk, ägg, mjölk och levererar varor till annat livsmedelsföretag.

Anmälan ska lämnas in senast 2 veckor innan du startar verksamheten.

Det är verksamhetsutövarens skyldighet att känna till och uppfylla livsmedelslagstiftningens krav på t ex egenkontroll, utrustning, lokaler och utrymmen.

 

För att registrera en livsmedelsverksamhet gå till blankettarkivet.


Hittade du inte vad du sökte?