9. Vad kostar det att ansluta sig till fibernätet?

En hand som sträcker fram en hundralapp, en tvåhundralapp samt en femhundralapp. Det finns ingen enhetlig taxa eller något normalpris för att få bredband till sin villa eller fastighet. Det är marknaden som bygger ut fibernätet och prisnivån varierar. I detta avsnitt lyfter vi fram vissa faktorer som kan vara bra att känna till när man funderar på kostnad för att ansluta sin fastighet till fibernätet.

Är det skillnad mellan tätort och landsbygd?

Ja, det är skillnad mellan utbyggnad i tätort och på landsbygd. Kostnad för utbyggnad av fibernät på landsbygden är oftast betydligt högre än för villaområden i tätort. Detta beror på att det är längre avstånd mellan fastigheterna och svårare att bygga ut fibernät i terräng och skogsbygd än i tätort.

Den högre kostnaden för utbyggnad medför ofta att leverantörerna håller en högre prisnivå för anslutning till fibernät på landsbygden.

Vem bestämmer vad det kostar?

Kommunen är inte inblandad i prissättning. Det är privata leverantörer som bygger fibernätet och det är deras ekonomiska kalkyler för olika områden som styr kostnadsnivån. Prisnivån kan variera över tid men också mellan olika leverantörer. Geografiska förhållanden styr också prisnivån.

Kan jag gräva själv och därigenom få fiber indraget billigt?

Det är lätt att tro att det enbart handlar om att ett dike ska grävas och att fiberkablar ska läggas ner, men det finns en hel mängd olika saker som ska fungera för att få ett fungerande fibernät på plats:

1) Grävning ska vara korrekt utförd
– Grävtillstånd från kommunen måste finnas på kommunal mark
– Marktillstånd från respektive markägare måste finnas på privat mark
– Utmätning behöver ibland ske för att se var andra ledningar går för att inte skada annan rör- eller ledningsdragning
– Tillstånd av Trafikverket krävs för dragning utmed/under vägar
– Godkännande krävs av Länsstyrelsen för dragning i vissa naturkänsliga områden
– Samförläggning ska ske där det är möjligt (elbolag mfl)

2) Kostnad för material, rör och fiberkabel

3) Kostnad återfyllnad, återställning och eventuell asfaltering eller annat ytskikt

4) Kostnad för grävning in på respektive fastighet/tomt

5) Håltagning och indragning i byggnad

6) Installation inne i respektive byggnad

7) Fiberdragning mellan byar eller områden

8) Kostnad för noder med driftssäker sänd-/mottagarutrustning

9) Kapacitet måste även ökas för att kunna hantera större mängder anslutningar i de stamnät av fiber som går över landet

10) Fibernätet måste köras igång, testas och belysas

11) Fibernät ska byggas och utformas på ett robust sätt. Nätet ska vara kvalitetssäkrat och konstruerat för att hålla över tid. Det ska vara byggt så det är möjligt att koppla på flera fastigheter och efterhand växa. Det ska vara driftsäkert, stabilt och möjligt att underhålla. Detta innebär att fibernätet ska vara väl dokumenterat

12) För att kunna genomföra arbetet krävs arbetsinsatser i form av projektörer, kundtjänstmedarbetare, säljare, grävmaskinister, arbetsledare, kvalitetsuppföljning, installationspersonal, driftspersonal osv.

Det räcker därför inte att på egen hand gräva, lägga ner kabel och sedan tro att man kan få fiber inkopplat till en låg kostnad. Att din fastighet blir inkopplat på fibernätet kräver så mycket mer än enbart den sista grävningen fram till din fastighet. Därför får du som äger villa eller fastighet betala en summa för att få fiber dragen fram till och in i din byggnad.

Värt att veta är att du normalt enbart betalar en del av den faktiska kostnaden. Leverantörerna som äger fibernätet tar en del av kostnaden.

Jag vet att det finns ett tomrör eller en mobilmast i närheten av min fastighet. Blir det billigare då?

Det finns på vissa ställen i kommunen tomrör utlagda. Det kan vara så att leverantörerna väljer att använda dessa och skjuta in fiberkabel i de tomma rören. Men det kan även bli så att de väljer att dra fibernätet på ett helt annat sätt och att tomrören därför ej används. Detsamma gäller för närhet till mobilmast.

Utanför kommunal mark styr inte kommunen över vilken dragning eller vilken väg fibern dras. Detta styrs av respektive leverantör när de projekterar och planerar i detalj hur fibernät ska utformas och byggas ut i olika områden.

Måste man betala hela summan på en gång?

Leverantörerna brukar ha ett erbjudande om avbetalning. Hur reglerna ser ut varierar mellan olika leverantörer. Tala med den leverantör som planerar att bygga ut just där du bor.

Blir det billigare om jag väntar?

Nej, tvärtom finns det risk att det blir dyrare om du väntar. Efteranslutning kostar i regel mer.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?