Miljöskydd

Miljöskydd handlar om att trygga och förbättra den yttre miljön. Arbetet regleras av miljöbalken.

Miljö och hållbarhet besöker industrier, bensinstationer, lantbruk och andra verksamheter som kan vara störande för miljön. Genom inspektioner kontrolleras hur verksamheterna sköts samt hur kemikalier och farligt avfall tas omhand. Vi följer även upp klagomål. Vid akuta utsläpp och sanering av förorenad mark eller vatten kopplas Miljö och hållbarhet in för att tillsammans med räddningstjänst hjälpa till. Detta för att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt.

Tillsyns- och tillståndsnämnden är den myndighet som ansvarar för tillsynen i Östra Göinge kommun. Det innebär att nämnden ska se till att miljölagstiftningens regler följs. Det är Miljö och hållbarhet som kontrollerar att miljöbalken följs.

Tillsynsavgift

Enligt miljöbalken ska vår tillsyn delvis finansieras genom avgifter. Därför tar vi ut en tillsynsavgift för vårt arbete, enligt en taxa som bestämts av kommunfullmäktige. En årlig tillsynsavgift tas ut i förskott för alla verksamheter med tillståndsplikt och alla med anmälningsplikt, men även för vissa som varken är anmälnings- eller tillståndspliktiga.


Hittade du inte vad du sökte?