11. Hur sker grävning inne på min tomt?

Här kan du få svar på hur grävning sker inne på din tomt och på annan plats.

Vem bestämmer var fibern grävs ner inne på din tomt?

Du som äger en villa är den som ytterst bestämmer var fiber grävs ner inne på din fastighet. Planering av var fibern dras görs oftast på plats i samråd med arbetsledare/representant för entreprenaden.

Inne på din tomt kan det finnas olika ledningar och rör nergrävda. Det kan handla om elledning, teleledning, vattenledning, avloppsledning, kabel till utebelysning/julgranen, rördragning till pool, kabel för avgränsning för självgående gräsklippare m.m.

Kan kommunen berätta var mina ledningar ligger?

Många ringer till kommunen och undrar om vi kan berätta var ledningarna går över tomten. Tyvärr har vi inte denna möjlighet. Det är respektive ledningsägare som äger kunskap om ledningarnas placering och även märker ut dessa på plats vid behov. Ledningsägaren för el äger ledningen fram till mätarskåpet och ledningsägaren för tele äger ledningen fram till första jacket i bostaden. Från fastighetsgränsen och in till byggnad är fastighetsägaren ansvarig för vatten- spill- och dagvattenledningar.

Är du osäker på var ledningar är dragna inne på din tomt? Vänd dig till Ledningskollen där du kan få hjälp med att få veta var ledningar är dragna.

Hur djupt grävs fiber ner på villatomter?

På villatomter i tätort fräses fiber normalt ner 30-40 cm i marken. Fiberdragning påverkar normalt inte djupt liggande rör. Men tänk på att det kan vara bra att lägga fiberdragningen så att det fungerar om du exempelvis tänker byta ut vatten- eller avloppsrör inom kort. Det kan också vara bra att lägga på minnet var fiberkabeln grävs ner så du kommer ihåg det när du tänker gräva framöver på din tomt.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?