Livsmedel

Tillsyns- och tillståndsnämnden i Östra Göinge kommun är den myndighet som utifrån gällande EU-bestämmelser samt svensk livsmedelslagstiftning beslutar i ärenden som rör kommunens livsmedelskontroll.

Miljö och Bygglov är den organisation som på nämndens uppdrag registrerar eller godkänner samt kontrollerar verksamheter som säljer, tillagar eller serverar livsmedel.

Målen för kommunens livsmedelskontroll är att:

  • konsumenterna ska känna sig trygga och säkra när de handlar och äter mat i kommunen.
  • ingen ska bli sjuk av livsmedel.
  • inga skämda livsmedel ska säljas och ingen ska bli lurad.

Det är till Miljö och bygglov du vänder dig om du:

  • har synpunkter, klagomål eller frågor om företag som hanterar mat.
  • misstänker att du har blivit matförgiftad.
  • vill veta hur du ska göra för att starta café, butik, restaurang eller annan livsmedelsverksamhet.


Hittade du inte vad du sökte?