Förstudie kring bredbandsutbyggnad

Gemensam rapport om bredband i centrala och östra Skåne

Utbyggnad av bredband förväntas idag ske av marknadens aktörer vilket gör att många kommuner inte har en konkret plan för hur utbyggnad ska ske. Trots att bredbandsfrågan i grunden inte ägs av kommunerna så riskerar frågan ändå att hamna i knät hos respektive kommun. När utbyggnad inte sker på landsbygden och när byaföreningar får avslag på sin ansökan om statliga bidrag vänder de sig till sin kommun.

Rapporten fokuserade på:
• Var riskerar kommunerna att få områden där infrastruktur i form av fibernät inte kommersiellt kommer att byggas ut?

• Vilka strategier kan kommunerna ha för att kunna hantera bredbandsfrågan på ett bra sätt?

• Kartläggning av de 13 kommunernas sätt att hantera bredbandsfrågan och hur utbyggnad av fibernät sker i respektive kommun.

Förstudien har genomförts av kommunerna Bromölla, Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge.

Denna förstudie heter formellt ”Förstudie om fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne” men kallas i dagligt tal för ”13-projektet”. Flera år efter förstudien avslutats finns fortfarande nätverket kvar och erfarenhetsutbyte/kontinuerlig dialog sker.

Läs rapporten ”Förstudie om fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne” (PDF 28 MB).

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?