Miljö och hälsa

Östra Göinge kommun värnar om miljön och jobbar aktivt med miljöarbetet på många olika plan.

Kommunens arbete med hållbarhet och miljö är uppdelat på olika enheter:

Tillsyns- och tillståndsärenden samt miljöstrategiskt arbete med energi, klimat och hållbarhet handläggs av Miljö och hållbarhet.

Inom områdena miljö, hälsa och livsmedel har vi ansvar för tillsyn enligt en rad lagar och förordningar inom bland annat hälsoskydd, miljöskydd, naturskydd, renhållning, strålskydd, alkohol, smittskydd, receptfria läkemedel och livsmedel.

Vi bevakar miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsfrågor inom flera områden. Några exempel är avfallshantering, bostadshygien, vatten- och avloppsförsörjning, industriell verksamhet, kemikaliehantering, kalkningsåtgärder och fiskevård. Vi kontrollerar också att receptfria läkemedel hanteras på rätt sätt i butiker.

Många av de avgörande besluten inom ansvarsområdena miljö, hälsa och livsmedel fattas av politikerna i nämnden för tillstånd och tillsyn.

 

Mer om Tillsyns- och tillståndsnämnden hittar du här.

Komma i kontakt med Miljö och hållbarhet

För att komma i kontakt med miljö och hållbarhet hänvisas du till någon av våra handläggare. De svarar i telefon i mån av tid.

Du kan även skicka ett mail till miljo@ostragoinge.se om du vill framföra ett klagomål eller fråga någonting.


Hittade du inte vad du sökte?